Przetarg 8536376 - „Przygotowanie, dowiezienie i wydanie posiłków w...

   
Analizuj Zamówienie 8536376 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
„Przygotowanie, dowiezienie i wydanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w 2022 r.”

1. Przedmiot
em zamówienia są usługi przygotowania, dowiezienia i wydawania posiłków dzieciom w szkole podstawowej oraz w przedszkolu w dni objęte w następujących placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi:a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowach: - uczniowie: 59 osób,- dzieci przedszkolne: 38 osób.b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klonie:- uczniowie: 51 osób- dzieci przedszkolne: 29 osób2. W okresie objętym zamówieniem przewiduje się wydanie łącznie ok. 32.745 posiłków, z tego: 20.350 obiadów dla uczniów szkół i 12.395 posiłki dla dzieci przedszkolnych. Dzienna liczba posiłków ok. 177, w tym ok. 67 posiłków dla dzieci przedszkolnych oraz ok. 110 posiłków dla uczniów w szkołach x 185 dni żywieniowych (dni nauki szkolnej). Jest to wartość szacunkowa i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania umowy.

CUWR.260.1.2021
branża Gastronomia, catering
podbranża usługi cateringowe, żywienie zbiorowe
kody CPV 55320000, 55321000, 55520000, 55521200, 55523100, 55524000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się