Przetarg 7547724 - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7547724 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-19
przedmiot ogłoszenia
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KPP W PUCKU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYC
H KWP W GDAŃSKU
Numer referencyjny: 46/2020

Przedmiotem zamówienia jest mycie i odkurzanie pojazdów służbowych /samochodów osobowych i typu furgon/ użytkowanych przez KPP w Pucku oraz jednostek organizacyjnych KWP w Gdańsku z dostępnością usługi w godz. 8.00-16.00.

Usługa polega na :

- Myciu zewnętrznym karoserii,
- Odkurzaniu wnętrza pojazdów

Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09.09.2019.(DZ.U.2019, poz.1751).

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na
sumę min. 20.000,00 złotych za szkody powstałe w trakcie świadczonych usług i zobowiązuje się
kontynuować ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania umowy oraz zobowiązuje się do
przedstawienia polisy potwierdzającej przedłużenie ubezpieczenia, jeżeli poprzednie wygaśnie
w trakcie trwania umowy.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA.

Art. 93
1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo
2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
branża Motoryzacja, Sprzątanie
podbranża sprzątanie terenu, usługi serwisowe, przeglądy, holowanie
kody CPV 50112300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się