Przetarg 6554398 - Przetarg nieograniczony na dostawę środków gaśniczych w...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6554398 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-01-30
przedmiot ogłoszenia
Przetarg nieograniczony na dostawę środków gaśniczych w formie substancji płynnej do układów przeciwpożarowych pojazdów b
ojowych (Halon 1211, Halon 1301, Halon 2402 i DeugenN (Fe36)). (nr sprawy: TECH/41/2019)
Numer referencyjny: TECH/41/2019

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa środków gaśniczych w formie substancji płynnej do układów przeciwpożarowych pojazdów bojowych (Halon 1211, Halon 1301, Halon 2402 i DeugenN (Fe36)) wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamówienie podzielono na 4 części.
część 1 – dostawa środków gaśniczych Halon 1211;
część 2 – dostawa środków gaśniczych Halon 1301;
część 3 – dostawa środków gaśniczych Halon 2402;
część 4 – dostawa środków gaśniczych DeugenN (Fe 36).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: część 1 – dostawa środków gaśniczych Halon 1211;
Dostawa środków gaśniczych Halon 1211; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: część 2 – dostawa środków gaśniczych Halon 1301;
Dostawa środków gaśniczych Halon 1301; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: część 3 – dostawa środków gaśniczych Halon 2402
Dostawa środków gaśniczych Halon 2402; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: część 4 – dostawa środków gaśniczych DeugenN (Fe 36).
Dostawa środków gaśniczych DeugenN (Fe 36). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
branża Ochrona
podbranża sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 24951220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się