Przetarg 6692053 - Przetarg NIEograniczony na dostawę materiałów...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6692053 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-04-08
przedmiot ogłoszenia
Przetarg NIEograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (nr sprawy TECH/94/2019) Numer refere
ncyjny: TECH/94/2019
Tonery, bębny, pojemniki na zużyty toner do urządzeń drukującychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:- Załącznik nr 2 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 3 do wzoru umowy – warunki dostawy i odbioruEwentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 ustawy Pzp, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.Dopuszcza się możliwość zaoferowania fabrycznie nowych, równoważnych materiałów eksploatacyjnych, (tj. kompatybilnych z urządzeniami do których jest zamówiony) o parametrach (wydajność, jakość druku, niezawodność, pojemność tuszu/tonera, szybkość schnięcia-utrwalania, trwałość wydruku) takich samych bądź lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Produkt równoważny oferowany przez Wykonawcę musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń.Oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych. Materiały równoważne mają być w pełni rozpoznawane przez odpowiednie modele drukarek, do których są przeznaczone (drukarka nie może generować żadnych błędów bądź alertów, jeżeli produkt oryginalny posiada układ scalony, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element), mają umożliwiać wykorzystanie wszystkich funkcji drukarek, tj. wskazywanie poziomu tuszu, tonera (jeżeli drukarka posiada taką funkcję) oraz umożliwiać pracę w normalnym trybie drukowania. Niedopuszczalne są produkty zamienne, których użycie wymaga zmian standardowych ustawień konfiguracji drukarki lub umożliwia pracę drukarki tylko w trybach diagnostycznych, tj. bez testów materiałów eksploatacyjnych.Wykonawca oferujący wyroby równoważne zobowiązany jest do wypełnienia kolumn: „Asortyment równoważny - Producent” oraz „Asortyment równoważny – nr katalogowy, formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez wpisanie zarówno producenta jak i nr katalogowego oferowanego przez siebie asortymentu równoważnego. Uzupełnienie tylko jednej z kolumn dotyczącej Asortymentu równoważnego bez jednoczesnego uzupełnienia drugiej, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.
Tusze oraz pozostałe materiały eksploatacyjne do urządzeń drukującychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:- Załącznik nr 2 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 3 do wzoru umowy – warunki dostawy i odbioruEwentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 ustawy Pzp, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.Dopuszcza się możliwość zaoferowania fabrycznie nowych, równoważnych materiałów eksploatacyjnych, (tj. kompatybilnych z urządzeniami do których jest zamówiony) o parametrach (wydajność, jakość druku, niezawodność, pojemność tuszu/tonera, szybkość schnięcia-utrwalania, trwałość wydruku) takich samych bądź lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Produkt równoważny oferowany przez Wykonawcę musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń.Oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych. Materiały równoważne mają być w pełni rozpoznawane przez odpowiednie modele drukarek, do których są przeznaczone (drukarka nie może generować żadnych błędów bądź alertów, jeżeli produkt oryginalny posiada układ scalony, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element), mają umożliwiać wykorzystanie wszystkich funkcji drukarek,tj. wskazywanie poziomu tuszu, tonera (jeżeli drukarka posiada taką funkcję) oraz umożliwiać pracę w normalnym trybie drukowania. Niedopuszczalne są produkty zamienne, których użycie wymaga zmian standardowych ustawień konfiguracji drukarki lub umożliwia pracę drukarki tylko w trybach diagnostycznych, tj. bez testów materiałów eksploatacyjnych.Wykonawca oferujący wyroby równoważne zobowiązany jest do wypełnienia kolumn: „Asortyment równoważny - Producent” oraz „Asortyment równoważny – nr katalogowy, formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez wpisanie zarówno producenta jak i nr katalogowego oferowanego przez siebie asortymentu równoważnego. Uzupełnienie tylko jednej z kolumn dotyczącej Asortymentu równoważnego bez jednoczesnego uzupełnienia drugiej, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża tonery, kartridże, tusze
kody CPV 30125100, 30125110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się