Zlecenie 8180908 - Przeszkolenie 1 osoby bezrobotnej w zakresie: Prawo jazdy...

   
Zamówienie 8180908 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-06-04
przedmiot zlecenia
Przeszkolenie 1 osoby bezrobotnej w zakresie: Prawo jazdy kat. CE z egzaminem.
Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu p
n.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (VI) finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy nauki jazdy
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się