Zlecenie 7307141 - Przeprowadzenie szkolenia Opiekun osoby starszej, osoby z...

   
Analizuj Zamówienie 7307141 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-28
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie szkolenia Opiekun osoby starszej, osoby z niepełnosprawnością lub zależnej w wymiarze 100 godzin dla 5 uczestn
ików projektu, kompetencje lub kwalifikacje wśród uczestników projektu uzyskane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Wsparciem w programie objęte są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Efektem szkolenia jest uzyskanie zaświadczenia o nabyciu kompetencji zawodowych, które umożliwią aktywizację zawodową. Materiały szkoleniowe czytelne, dwustronnie drukowane, treść przekazana w sposób zrozumiały.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się