Zlecenie 8900802 - Przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla osób...

   
Zamówienie 8900802 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-12
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Część I-przepr
owadzenie jednodniowego szkolenia przeznaczonego dla maksymalnie 25 członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu i członków Grup Roboczych.
Część II-przeprowadzenie jednodniowego szkolenia przeznaczonego dla maksymalnie 70 osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Torunia m.in. pracownicy socjalni, policjanci, dzielnicowi, pedagodzy oraz kuratorzy sądowi.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8990467 2022-07-05
godz. 09:30
CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE „Usługa opracowania materiałów e-learningowych i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „Dostępny ChAT” Część 1: 1) Część 1 – Opracowanie materiałów e-learni...
8990618 2022-07-05
godz. 23:59
FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI FAR W WARSZAWIE Świadczenie usługi szkoleniowej (dalej szkolenie) dla uczestników/uczestniczek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji FAR: KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY
9005413 2022-07-06
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU Studia podyplomowe - doradztwo zawodowe realizowane w ramach projektu „Zawodowcy na start” 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla 14 na...
9006787 2022-07-06
godz. 10:00
CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. Doradztwo zawodowe dla mieszkańców terenów planowanego Portu Solidarność, którzy przystąpili do programu PDN Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług doradztwa zawodowego obe...
9007802 2022-07-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO Cyfrowa Gmina Część 1: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz monitorów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia przeznaczonego na potrzeby działania Urzędu Miast...
8999391 2022-07-07
godz. 09:00
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Usługa szkolenia - kurs kosztorysowania robót budowlanych w programie BIMestiMate dla pracowników Pionu Kanclerza AGH na różnych poziomach zaawansowania - Kc-zp.272-279/22 Numer referen...
9010155 2022-07-07
godz. 12:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH Świadczenie usługi doradztwa zawodowego indywidualnego dla uczestników projektu Przystanek Police, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w ramach Osi Prioryteto...
8994509 2022-07-07
godz. 15:00
URZĄD MIASTA STARACHOWICE Przeprowadzenie warsztatów planowania partycypacyjnego metodą „Charrette” w celu stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach...
9002110 2022-07-11
godz. 23:59
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU Nowoczesna Uczelnia będąca liderem wysokiej jakości kształcenia na potrzeby rynku pracy Przygotowanie oraz przeprowadzenie: 1. Szkolenia analiza potencjału usprawnień dla 16 procesów...
9017366 2022-07-21
godz. 12:00
NARODOWE CENTRUM KULTURY W WARSZAWIE DZP.230.55.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Projektowanie oferty kulturalnej dla seniorów” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena za realizację szkolenia - 1 usługa