Zlecenie 7406753 - Przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów...

   
Analizuj Zamówienie 7406753 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-30
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem cer
tyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnie z poniższą specyfikacją:
Usługa obejmuje:
1. Kurs konserwator terenów zielonych z uprawnieniami do 1kV (liczba osób: 9, czas trwania: średnio 80h) osoba, która ukończy kurs, pozna zagadnienia związane z obowiązkami, dotyczącymi gospodarowania terenem i obiektami, prawami pracowników, szkolenie bhp i ppoż.
2. Kurs rachunkowości z obsługą komputera (liczba osób: 1, czas trwania: średnio 75h) osoba, która ukończy kurs, zyska umiejętności, związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości małych przedsiębiorstw, a dodatkowo uzupełni swoją wiedzę z zakresu obsługi programów komputerowych.
Miejsce kursów: województwo pomorskie
Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.
Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2019 r. do 28.02.2021 r.
Grupą docelową jest:
• 130 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczonych spo-łecznie ze względu na niepełnosprawność, z wykształceniem maksymalnie na poziomie ISCED 3 włącznie, zamieszkałe na terenie wybranych gmin powiatów: słupskiego (Dębnica Kaszubska), by-towskiego (Bytów, Czarna Dąbrówka, Tuchomie, Borzytuchom, Kołczygłowy, Miastko), człuchow-skiego (Przechlewo, Człuchów, Rzeczenica) i chojnickiego (Chojnice, Czersk).
Kursy mogą być realizowane w formie indywidualnej lub grupowej.
Projekt przewiduje realizację szkoleń z zakresu nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.
Świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, wydawane po zakończeniu szkolenia/kursu zawierać będą informacje o zakresie szkolenia/kursu, liczbie godzin oraz wynikach egzaminu.
Czas realizacji zajęć będzie dostosowany do uczestników projektu, szkolenia będą odbywały się w godz. 8.00-20.00. W uzasadnionych przypadkach w sali przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
2. Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo pomorskie
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000, 80500000, 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się