Zlecenie 7469801 - Przeprowadzenie aktualizacji opracowania: Inwentaryzacja...

   
Analizuj Zamówienie 7469801 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-08
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie aktualizacji opracowania: Inwentaryzacja złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środo
wiska na terenie powiatu świdwińskiego, woj. zachodniopomorskie.
Przedmiot
Zadania objęte przedmiotowym zamówieniem to:
• wykonanie zgodnie z wydanymi w roku 1993 przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Wskazówkami metodycznymi dla opracowania w układzie administracyjnym inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, w szczególności należy zawrzeć informacje o istniejących złożach surowców mineralnych (udokumentowanych bądź zarejestrowanych), punktach eksploatacji, obszarach badań poszukiwawczych, regionalnych opracowaniach hydrogeologicznych oraz obszarach, terenach i obiektach prawnie chronionych,
• określenie perspektyw rozwoju bazy surowcowej powiatu kamieńskiego,
• wykonanie opracowania w formie analogowej i cyfrowej bazy danych (Maplnfo), w ilości 4 (czterech) egzemplarzy.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne, Ekologia, środowisko
podbranża usługi geologiczne, ekspertyzy, prognozy
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się