Zlecenie 7283252 - Przeprowadzenia badań biologicznej skuteczności...

   
Analizuj Zamówienie 7283252 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-16
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenia badań biologicznej skuteczności preparatów nawozowych i biostymulatorów w uprawie roślin (marchwi, buraka ćw
ikłowego, selera, pietruszki, ziemniaka) – doświadczenia poletkowe

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie badań biologicznych przez Wykonawcę w oparciu o umowę, na potrzeby realizacji Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” w ramach Działania 1.1 ”Projekty BR przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0024/15. Cel zamówienia Wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań biologicznych w ramach realizacji Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” w ramach Działania 1.1 ”Projekty BR przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w oparciu o umowę na prowadzenie badań biologicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”, do niniejszego ogłoszenia.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73110000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się