Zlecenie 7607860 - Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie technika ds....

   
Zamówienie 7607860 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-24
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie technika ds. eksperymentów transkryptomiki przestrzennej (Visium Spatial Gene Express
ion) do wykonania dzieła z zakresu prac badawczo-rozwojowych, w ramach projektu „Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów” realizowanego w Programie na Rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze, nr umowy MAB/2018/6. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zaangażowanie technika ds. eksperymentów transkryptomiki przestrzennej (Visium Spatial Gene Expression) do wykonania dzieła z zakresu prac badawczo-rozwojowych, w ramach projektu „Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów”, nr umowy MAB/2018/6. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie technika ds. eksperymentów transkryptomiki przestrzennej (Visium Spatial Gene Expression) do wykonania dzieła z zakresu prac badawczo-rozwojowych, w Międzynarodowej Agendzie Badawczej Laboratorium Medycyny 3P.

Zakres zlecenia:
• optymalizacja i wdrożenie protokołów badawczych z zakresu eksperymentów transkryptomiki przestrzennej przy użyciu Visium Spatial Gene Expression,
• przeprowadzanie doświadczeń z wykorzystaniem kitów Visium Spatial Gene Expression oraz sprzętu mikrodysketora LEICA oraz kriostatu LEICA,
• przygotowanie preparatów mikroskopowych wybranych tkanek,
• analiza bioinformatyczna danych wynikowych z przeprowadzonych doświadczeń
Forma zaangażowania w projekcie
• Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Termin realizacji umowy:
• 3 miesiące od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 30.11.2020r
Ze względu na COVID-19 terminy rozpoczęcia i zakończenia usługi mogą ulec zmianie.
Wymiar czasu pracy:
• do 50 godzin miesięcznie (łącznie do 150 godzin)
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się