Zlecenie 7487293 - Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie...

   
Analizuj Zamówienie 7487293 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-18
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń on-line oraz konsultacji psychologicznych w zakresie inter
wencji kryzysowych dla kadry kierowniczej i administracyjnej Akademii Leona Koźmińskiego, stykającej się w pracy ze studentami będącymi w kryzysie lub przejawiającymi zaburzenia psychiczne:
1. Psychologiczne aspekty traumy i kryzysów podczas interwencji kryzysowej – łącznie 16 godzin dydaktycznych;
2. Interwencja kryzysowa, czyli jak pomóc osobom w kryzysie – łącznie 14 godzin dydaktycznych;
3. Konsultacje psychologiczne - dla uczestników stykających się w pracy ze studentami będącymi w kryzysie lub przejawiającymi zaburzenia psychiczne – 6 godzin dydaktycznych Cel zamówienia Celem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń on-line oraz konsultacji psychologicznych w zakresie interwencji kryzysowych dla kadry kierowniczej i administracyjnej Akademii Leona Koźmińskiego, stykającej się w pracy ze studentami będącymi w kryzysie lub przejawiającymi zaburzenia psychiczne. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń on-line oraz konsultacji psychologicznych w zakresie interwencji kryzysowych dla kadry kierowniczej i administracyjnej Akademii Leona Koźmińskiego, stykającej się w pracy ze studentami będącymi w kryzysie lub przejawiającymi zaburzenia psychiczne.
1. Szkolenie on-line: „Psychologiczne aspekty traumy i kryzysów podczas interwencji kryzysowej” dla ok. 50 pracowników ALK
Pierwszy dzień szkolenia – 8 godzin dydaktycznych w formie wykładu, adresowany do całej grupy uczestników.
Pozostała część interaktywna szkolenia - 8 godzin dydaktycznych w formie ćwiczeń, adresowana do powyższych uczestników, podzielonych na 2 grupy.
Celem szkolenia jest:
• poznanie i poszerzenie wiedzy na temat emocji i ich funkcji w życiu;
• przedstawienie modelu powstawania emocji oraz ich relacji między zachowaniami i myślami;
• dostarczenie uczestnikom wiedzy związanej z czynnikami przeszkadzającymi w regulacji emocji;
• zapoznanie uczestników z psychologicznymi aspektami najważniejszych rodzajów kryzysów w życiu oraz sposobami radzenia sobie z nimi.
Program szkolenia:
• emocje podstawowe i złożone w kryzysie i poza kryzysem;
• czynniki przeszkadzające i pomagające regulować emocje;
• sposoby opisywania podstawowych emocji z poziomu zdarzeń pobudzających, mechanizmów poznawczych, zmian biologicznych, sposobu podejmowanych działań pod ich wpływem oraz ich następstw;
• psychologiczne aspekty wybranych rodzajów kryzysów życiowych;
• wzrost post-traumatyczny – rezyliencja, sposoby radzenia sobie z wydarzeniem traumatycznym;
• osobowość immunologicznie odporna, a własna skuteczność.
2. Szkolenie on-line: „Interwencja kryzysowa, czyli jak pomóc osobom w kryzysie” dla ok. 30 pracowników ALK.
Szkolenie w formie wykładowej i warsztatowej, dla 1 grupy uczestników, 2 dni szkoleniowe (14 godzin dydaktycznych).
Celem szkolenia jest:
• przekazanie i uporządkowanie wiedzy psychologicznej o koncepcji kryzysu i traumy oraz wprowadzenie umiejętności w modelu interwencji kryzysowej;
• rozwijanie myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej, czyli adekwatnego rozumienia stanu osoby w kryzysie - jej myślenia, odczuwania i zachowań;
• dostarczenie uczestnikom wiedzy dotyczącej specyfiki kryzysu oraz interwencji kryzysowej; nauka praktycznych umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej oraz różnicowania stanów kryzysowych (ASD/PTSD);
• poznanie rodzajów kryzysów, w których podejmuje się interwencję kryzysową;
• zapoznanie uczestników z modelami interwencji kryzysowej oraz metodami pracy z osobami w kryzysie.
Program szkolenia:
• wprowadzenie do zagadnienia interwencji kryzysowej;
• interwencja kryzysowa w praktyce;
• podstawowe cechy i kompetencje Interwenta kryzysowego oraz praca zespołowa;
• podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej;
• podejmowanie określonych działań w oparciu o stan osoby będącej w kryzysie;
• ocena poziomu zagrożenia dla życia (m.in. samobójstwo, zabójstwo/akt przemocy w stosunku do lub ze strony innych osób);
3. Konsultacje psychologiczne on-line - dla uczestników stykających się w pracy ze studentami będącymi w kryzysie lub przejawiającymi zaburzenia psychiczne - dla ok. 20 pracowników ALK.
Omówienie specyfiki interwencji kryzysowej w przypadku osób przejawiających specyficzne formy zachowania - 6 godzin dydaktycznych:
• krótkoterminowe formy oddziaływania w oparciu o zdarzenia uczestników z klientami/ studentami będącymi w kryzysie lub przejawiającymi symptomy choroby psychicznej (depresja lub inne formy zaburzeń psychicznych);
• jak odróżnić osobę będącą w kryzysie od osoby posiadającej inne stany lub zaburzenia psychiczne;
• omówienie z uczestnikami przypadków różnych niepokojących zachowań klientów/studentów w Uczelni;
• omówienie i ćwiczenie umiejętności praktycznych na podstawie przypadków klinicznych.
Więcej informacji podano w pliku: Zapytanie ofertowe nr 2/Z7/A4.0/2020.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się