Zlecenie 7504273 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia...

   
Analizuj Zamówienie 7504273 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-27
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i kursem komputerowym Excel”
wraz z organizacją i przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje ECCC lub równoważnego dla 35 Uczestniczek projektu „Zdobądź dobrą pracę”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i kursem
komputerowym Excel” wraz z organizacją i przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu potwierdzającego nabyte
kwalifikacje ECCC lub równoważnego dla 35Uczestniczek projektu „Zdobądź dobrą pracę”. Cel zamówienia Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne Uczestniczek projektu do uzyskania kwalifikacji
w zawodzie „Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i kursem komputerowym Excel”. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i kursem
komputerowym Excel” wraz z organizacją i przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu potwierdzającego nabyte
kwalifikacje ECCC lub równoważnego dla 35Uczestniczek projektu „Zdobądź dobrą pracę” RPWP.06.02.00-30-
0048/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
skierowany jest do 120 kobiet w wieku min. 30 lat, z województwa wielkopolskiego znajdujących się w szczególnej
sytuacji, w tym 51 bezrobotnych w tym 19 długotrwale, 21 biernych zawodowo, min. 21 w wieku min. 50 lat, 6
niepełnosprawnych, 52 o niskich kwalifikacjach i 48 osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/pracujące
w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie są większe niż minimalne wynagrodzenie.
Wsparcie będzie skierowane do osób z województwa wielkopolskiego w okresie 1.09.2019 -30.11.2020r.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się