Zlecenie 7465688 - Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa sieci...

   
Analizuj Zamówienie 7465688 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-06
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jedno
stek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu bocheńskiego – etap III. Zadanie nr 1 „Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Buczków 2 TRBS-76”. Zadanie nr 1.1 „Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej Buczków 2 TRBS-76” realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020”, zgodnie z projektem wykonawczym nr.19/47 „Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji trafo Buczków 2 TRBS-76”, zatwierdzonym protokołem Rady Uzgadniania Projektu nr 2174/11/2017 z dnia 23.11.2017 roku.
Wersja elektroniczna w/w projektu wykonawczego została umieszczona na stronie internetowej:
http://www.tauron-dystrybucja.pl / przetargi / platforma zakupowa Cel zamówienia Przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu bocheńskiego-etap III.
Ze względu na ograniczenia techniczne w załączaniu załączników dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie Zamawiającego:
http://www.tauron-dystrybucja.pl / przetargi / platforma zakupowa /
pod adresem:
http://www.tauron-dystrybucja.pl / przetargi /Strony/przetargi.aspx Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu bocheńskiego – etap III. Zadanie nr 1 „Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Buczków 2 TRBS-76”. Zadanie nr 1.1 „Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej Buczków 2 TRBS-76” realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020”, zgodnie z projektem wykonawczym nr.19/47 „Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji trafo Buczków 2 TRBS-76”, zatwierdzonym protokołem Rady Uzgadniania Projektu nr 2174/11/2017 z dnia 23.11.2017 roku.
Wersja elektroniczna w/w projektu wykonawczego została umieszczona na stronie internetowej:
http://www.tauron-dystrybucja.pl / przetargi / platforma zakupowa
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45231400
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się