Zlecenie 7159814 - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa Linii...

   
Zamówienie 7159814 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-15
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa Linii formierskiej wytwarzania i montażu form piaskowych wykonanych z mas samo
utwardzalnych
1. Wymagane parametry techniczne :
1.1. możliwość wytwarzania i montażu kompletnych form piaskowych z mas samoutwardzalnych o wymiarach min. 2200x1600x1000 mm
1.2. w zestawie linii obowiązkowe są dwa manipulatory, których udźwig oraz zakres pracy pozwoli na przetransportowanie wytwarzanych form piaskowych z mas samoutwardzalnych jak również rdzeni formierskich oraz ich montażu, a także zapewnią bezpieczny montaż bez uszkodzeń form i rdzeni.
1.3. stół wibracyjny do zagęszczania form piaskowych wraz z automatycznym zgarniaczem i systemem odzysku masy formierskiej odpadowej z etapu wytwarzania form.
1.4. obracarka do wytwarzanych form piaskowych.
1.5. przenośniki rolkowe do transportu form od stołu wibracyjnego do obracarki.
1.6. przenośniki rolkowe od stanowiska obracarki do stanowiska montażu form w celu odebrania form z obracarki i automatycznego transportu do stanowiska montażu z rdzeniami lub bez rdzeni, w zależności od rodzaju formy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zamontował go i uruchomił. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Cel zamówienia Zamówienie jest realizowane w związku z realizowanym projektem, który uzyskał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „NOWOCZESNA, NISKOEMISYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI INOWACYJNYCH,PRECYZYJNYCH ODLEWÓW PIASKOWYCH Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa Linii formierskiej wytwarzania i montażu form piaskowych wykonanych z mas samoutwardzalnych
1. Wymagane parametry techniczne :
1.1. możliwość wytwarzania i montażu kompletnych form piaskowych z mas samoutwardzalnych o wymiarach min. 2200x1600x1000 mm
1.2. w zestawie linii obowiązkowe są dwa manipulatory, których udźwig oraz zakres pracy pozwoli na przetransportowanie wytwarzanych form piaskowych z mas samoutwardzalnych jak również rdzeni formierskich oraz ich montażu, a także zapewnią bezpieczny montaż bez uszkodzeń form i rdzeni.
1.3. stół wibracyjny do zagęszczania form piaskowych wraz z automatycznym zgarniaczem i systemem odzysku masy formierskiej odpadowej z etapu wytwarzania form.
1.4. obracarka do wytwarzanych form piaskowych.
1.5. przenośniki rolkowe do transportu form od stołu wibracyjnego do obracarki.
1.6. przenośniki rolkowe od stanowiska obracarki do stanowiska montażu form w celu odebrania form z obracarki i automatycznego transportu do stanowiska montażu z rdzeniami lub bez rdzeni, w zależności od rodzaju formy.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne, maszyny przemysłowe
kody CPV 42000000, 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się