Przetarg 8440656 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i urządzeń...

   
Analizuj Zamówienie 8440656 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-06
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i urządzeń elektronicznych do pracowni dydaktycznych Regionalnego Centrum Edukacj
i Zawodowej w Biłgoraju w ramach projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

ZP.273.14.2021
branża Energoelektryczna, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża urządzenia, materiały, urządzenia drobne, materiały dydaktyczne
kody CPV 31711100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały , urządzenia drobne , materiały dydaktyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8477204 2021-10-27
godz. 12:00
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Zakup usługi corocznego przeglądu serwisowego agregatu prądotwórczego FOGO typ FI80ACG o nr fabrycznym D10342
8461500 2021-10-28
godz. 09:00
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU „Zakup materiałów eksploatacyjnych” w tym : CZĘŚĆ NR 1 – materiały teletechniczne, CZĘŚĆ NR 2 – baterie i bezpieczniki, CZĘŚĆ NR 3 – materiały elektryczne – instalacyjne, CZĘŚĆ NR 4 – kable ...
8463858 2021-10-28
godz. 10:00
KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętów i ...
8476780 2021-10-28
godz. 10:32
EMIT S.A. ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH Pistolet do przedmuchiwania
8478176 2021-10-29
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, sprzętu i gadżetów edukacyjnych z przeznaczeniem na popularyzację edukacji na Mazowszu: 1) puzzle – 150 szt.; 2) warcaby – 175 szt.; 3) gra ed...
8478224 2021-10-29
godz. 12:00
URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Zakup wyposażenia pracowni szkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu UE "Droga do sukcesu" nr RPMA.10.01.01-14-b620/18. Pomoce dydaktyczne część I. Pomoce do pracowni przyrodniczej....
8479392 2021-10-29
godz. 23:59
STIWEK FUNDACJA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA, TOLERANCJI, INTEGRACJI, WOLNOŚCI, EDUKACJI, KULTURY, STIWEK Edukacja to moja przyszłość Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych dla szkół podstawowych w Gminie Radłów
8471412 2021-11-02
godz. 00:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. Dostawa kompensatorów stalowych jedno i dwufalowych dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Elektrownia Jaworzno
8477951 2021-11-04
godz. 14:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. Dostawa przeciwwybuchowych opraw EMLB Ex 60W LED 230V AC dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. – 150 szt.
8468787 2021-11-30
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU Dostawa autobusów elektrycznych wraz z systemami ich ładowana dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu. Numer referencyjny: KU.241/pn53_2021/PC Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa 11 sztuk fabryc...