Zlecenie 7563744 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do produkcji...

   
Zamówienie 7563744 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-01
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do produkcji kątownika na potrzeby zakładu produkcyjnego firmy SĘKPOL. Cel zamówien
ia Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy linii do produkcji kątownika. Zakup realizowany będzie w ramach projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac BR, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest linia do produkcji kątownika. Linia do kompletnej obróbki (frezowania, szlifowania) elementów kątownika 45° i 90° Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie linii i przeszkolenie personelu

Wymagana funkcjonalność i parametry:
Linia wyposażona w automatyczne podajniki elementów
Wydajność minimum 20 mb/minutę
Możliwość podpięcia odpylania
Możliwość regulacji prędkości posuwu od 10-30 m/min
Zespół klejowy wyposażony w układ podgrzewania topielnika
Długość obrabianego elementu 1500 mm-2800 mm
Szerokość obrabianego elementu 60 mm-95 mm
Grubość obrabianego elementu 6 mm-30 mm
Profilowanie (frezowanie) elementów składowych kątownika przed sklejeniem
Frezowanie narożnika po sklejeniu
Połączenie „na zamek” 45°
Spoina klejowa - klej termotopliwy
Automatyczne wprowadzenie kątowników do opłaszczowarki (opłaszczowarka poza zakresem dostawy)
Kalibrowanie pióra kątownika po opłaszczowaniu
Pozostałe wymogi
Wymagany okres gwarancji - minimum 12 miesięcy od protokolarnego odbioru na oferowany sprzęt.
Wymagany maksymalny czas reakcji serwisowej, nie dłuższy niż 48h.
Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji
Oferent zobowiązuję się do dostarczenia Zamawiającemu w ramach dostawy instrukcji obsługi oraz karty gwarancyjnej urządzenia w języku polskim. W przypadku posiadania dokumentacji w innym języku, zapewnia odpowiednie ich tłumaczenie na język polski.
Maszyna będzie posiadała Deklarację Zgodności CE.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się