Przetarg 7739793 - Przebudowa ulicy Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w ramach...

   
Analizuj Zamówienie 7739793 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-07
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa ulicy Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w ramach odbudowy gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej
ulewy
Numer referencyjny: WI.271.24.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie stanu technicznego drogi poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowych, regulację studzienek, regulację i profilowanie poboczy, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.
2. Roboty należy wykonać zgodnie z technologią i zakresem określonym
w dokumentacji (zał. Nr 4 do SIWZ);


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540204715-N-2020 z dnia: 2020-10-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-22, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-26, godzina: 8:00,
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się