Przetarg 9011261 - Przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu budowy...

   
Analizuj Zamówienie 9011261
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-30
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu budowy przystanków wiedeńskich – przystanek „Bzowa – Centrum Zajezdnia”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowl
anych objętych dokumentacją projektową pn.: „Przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu budowy przystanków wiedeńskich – przystanek „Bzowa – Centrum Zajezdnia ”, której autorem jest pracownia projektowa KBH Inwestycje sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Sosnowej 21 w Mokronosie Dolnym, 55-080 Kąty Wrocławskie.

TXZ/TRP/107/2022/JD


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00266409/01 z dnia: 2022-07-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-22 09:30
Po zmianie:
2022-07-29 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-22 10:00
Po zmianie:
2022-07-29 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-20
Po zmianie:
2022-08-27UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00277676/01 z dnia: 2022-07-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-29 09:30
Po zmianie:
2022-08-12 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-29 10:00
Po zmianie:
2022-08-12 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-27
Po zmianie:
2022-09-10UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00296631/01 z dnia: 2022-08-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-12 09:30
Po zmianie:
2022-08-26 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-12 10:00
Po zmianie:
2022-08-26 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-10
Po zmianie:
2022-09-24
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45200000, 45233294
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9107690 2022-08-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY SIERAKÓW Wykonanie robót polegających na ulepszeniu nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przemyśl obręb Chalin 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni ...
9107274 2022-08-30
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Remont chodników na terenie miasta Łodzi w 2022 r. z podziałem na 5 części Część 1: Część I – Rejon I – teren dzielnicy Łódź-Bałuty5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zam...
9106024 2022-08-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY I MIASTA STAWISZYN PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 296,4 W ZBIERSKU KOLONIA W ramach przebudowy dróg zaprojektowano nową nawierzchnię z jednorodnego kruszywa łamanego o frakcji 0/25,szerokości 4,0m, stab...
9108381 2022-08-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY GORLICE Remont odcinka drogi gminnej rolniczej Nadjazie IV na działce nr 730/1 w Szymbarku
9106288 2022-08-30
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W NISKU Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku 2. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1057R ul. Nowa, ul.Słoneczna, ul....
9109550 2022-08-31
godz. 09:00
URZĄD GMINY KWIDZYN 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)”.2. Inwestycja dofi...
9108312 2022-08-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY SŁOŃSK Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Słońsk IV Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Słońsk.• Żłobek w Sło...
9104285 2022-09-02
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU 5.1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F – ul. Słowackiego w Szprotawie” w formule zaprojektuj i wybuduj.5.2. Szc...
9100769 2022-09-02
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO BRZEG Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych Nadleśnictwa Brzeg w roku 2022 - cz. II Zamówienie będzie polegało w szczególności na:wykonaniu prac związanych z bieżącym utrzyma...
9106720 2022-09-06
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH NAPRAWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W MIEJSCOWOŚCI SZYMOCICE OD KM 12+160 DO KM 13+560. Przewidziany do naprawy odcinek drogi wojewódzkiej nr 919 zlokalizowany jest na terenie gminy Nędza...