Przetarg 8148171 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2929L Dereźnia - Budziarze ...

   
Analizuj Zamówienie 8148171 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-20
przedmiot ogłoszenia
przebudowa drogi powiatowej Nr 2929L Dereźnia - Budziarze

5.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2929
L Dereźnia – Budziarze.
Przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości 3 025 mb, od 3356 do km 6381
Przebudowa obejmuje wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, poprawa odwodnienia, przebudowa nawierzchni, utwardzenie poboczy kruszywem, remonty przepustów pod drogą, oznakowanie poziome drogi.

5.1.2 Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie Projektu czasowej organizacji ruchu oraz Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej odcinka drogi w km 3 444 – 3 780,

5.1.3 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania nawierzchni dróg przez cały okres trwania umowy w należytym stanie. W szczególności uzupełnianie ubytków mieszanką mnieralno-asfaltową tz. remonty cząstkowe.

5.1.4 Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

IZP.3510.4.2021
branża Drogownictwo, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, konstrukcje inne
kody CPV 45223200, 45223500, 45233000, 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się