Przetarg 10633589 - „Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w msc. Zabuże wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 10633589 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-19
przedmiot ogłoszenia
„Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w msc. Zabuże wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w msc. Borsuki, Klepaczew, Horoszki M
ałe i Horoszki Duże”

Część 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w msc. Zabuże”, na odcinku od km 0+000 (od krawędzi z drogą powiatową Nr 2008W) do km 0+550 na wysokości działki nr ewid. 248 po lewej stronie drogi – Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ.

Część 2: Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w msc. Zabuże”, na odcinku od km 0+000 (od krawędzi z drogą powiatową Nr 2007W) do km 0+774 na wysokości działki ewid. nr 248 po prawej stronie drogi - Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SWZ.

Część 3: Zadanie nr 3 „Modernizacją oświetlenia ulicznego w msc. Borsuki, Klepaczew, Horoszki Małe i Horoszki Duże”. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 94 kpl. opraw sodowych oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w technologii LED zgodnie z załącznikiem nr 1.3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

ZPiI.271.11.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00392364/01 z dnia: 2024-07-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-07-04 10:00
Po zmianie:
2024-07-05 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-07-04 10:30
Po zmianie:
2024-07-05 09:15
branża Drogownictwo, Energoelektryczna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego, oświetlenie
kody CPV 31520000, 45111200, 45233120, 45233200, 45233290, 45316110
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego , oświetlenie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10683297 2024-08-02
godz. 09:00
Dolnośląskie Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni i boiska sportowego w Kamiennej Górze (3) Część 1: Przedmiotem zamówienia w ramach części 1 jest przebudowa i termo...
10675766 2024-08-02
godz. 09:30
Łódzkie „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską – Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim” 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w systemie p...
10671128 2024-08-02
godz. 10:00
Zachodniopomorskie MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W POWIECIE KOSZALIŃSKIM Część 1: Przedmiot zamówienia obejmuje prace konserwatorskie, budowlane i odtworzeniowe dachu i budynku domu pomocy spo...
10670698 2024-08-09
godz. 10:00
Pomorskie Zakres gwarantowany - budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych obejmujących budowę drogi gminnej nr 11...
10681262 2024-08-12
godz. 12:00
Dolnośląskie Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami do uzyskania przyjęcia skutec...
10656614 2024-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 łączącej drogę krajową nr 77 z terminalem kolejowym T1 w Żurawicy Opis przedmiotu zamówieniaZadanie podstawowe: Zaprojektowanie nowego przeb...
10687996 2024-08-19
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja oświetlenia hali maszynowni, oświetlenie ogólne w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Elektrociepłownia Gdańska Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.
10681521 2024-08-21
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja placówek oświatowych w Ustce. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce w sys...
10676298 2024-09-30
godz. 12:00
Wielkopolskie Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowy zakres robót obejmuje:1/ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,2/ wykonanie now...
10647070 2024-12-11
godz. 11:00
Mazowieckie Rozbudowa drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 - Maciejowice - granica województwa (Wierzejki) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 3643W droga ...