Przetarg 5026494 - Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto...

   
Analizuj Zamówienie 5026494
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-01
przedmiot ogłoszenia
Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta differenziata per 3
0 mesi, oltre a servizi accessori.
Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta differenziata per 30 mesi, oltre a servizi accessori.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90511100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Włochy
województwo realizacji
kraj organizatora Włochy
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8943776 2022-07-01
godz. 11:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer referencyjny: 19/PN/WU/2022 Prze...
8994917 2022-07-04
godz. 10:00
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZC SP. Z O.O. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów pochodzą...
8954110 2022-07-04
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów medycznych powstałych z działalności SPZOZ w Łukowie Numer referencyjny: 16/22 Przedmiotem zamówienia jest systematyczny odbi...
8940219 2022-07-06
godz. 09:15
WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów po termicznej utylizacji osadów ściekowych z instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów podległej WMK S.A. Numer...
9010481 2022-07-06
godz. 12:00
URZĄD GMINY ZARZECZE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarzecze w 2022 roku
8984174 2022-07-07
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zamówię kontener 5m na wywóz papy i OSB- Łódź Zamówię kontener 5m na wywóz papy i OSB. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
9006026 2022-07-08
godz. 10:00
SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O. ZPZO.04.2022 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 z Oczyszczalni Ścieków we Wschowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Odbiór, transport i zagospodarowani...
8980471 2022-07-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY WARTKOWICE „ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WARTKOWICE ” Numer referencyjny: ZP...
9008569 2022-07-11
godz. 10:30
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów ZSEE z KWP we Wrocławiu - Zapytanie ofertowe Z [...].pdf Oświadczenie.doc 1 tona
8973541 2022-07-11
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY PRUSICE Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z NIEruchomości zamieszkałych, NIEruchomości w części zamieszkałych z terenu Gminy...