Zlecenie 8890449 - Poszukuję ekipy do ułożenia płyt [jumb] ażurowych na...

   
Zamówienie 8890449 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-07
przedmiot zlecenia
Poszukuję ekipy do ułożenia płyt [jumb] ażurowych na wjezdzie.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
forma zlecę
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8921312 2022-06-06
godz. 09:30
URZĄD GMINY ŁUBIANKA Budowa dróg dla rozwinięcia zbiorowego transportu publicznego i poprawy jakości życia mieszkańców Część 1: 1) Część 1, tj. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zamek Bierzgłowski, Bierzg...
8917765 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA Budowa dróg transportu rolnego - ponowiony 2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAPrzedmiotem zamówienia jest: „ budowa dróg transportu rolnego” w ramach której zostaną wykonane następujące drogi Dro...
8916600 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WĘGORZEWO „Przebudowa ulicy Jasnej w Węgorzewie” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Jasnej w Węgorzewie o długości około 800,0 m, polegająca na wykonaniunowej nawierzchni ulicy, chodników, na...
8913056 2022-06-06
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 – etap III” w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego......
8920149 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY MEDYKA Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Medyka. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie GminyMedyka".W ramach ...
8916619 2022-06-07
godz. 09:00
URZĄD GMINY DĘBICA 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w km 0+000,00-0+310,70 oraz budowa drogi wewnętrznej gminnej w km 0+000,00-0+331,30 w m. Pustynia.Zadanie d...
8909802 2022-06-07
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębowo o długości 0,60 km.2. Miejsce wykonania robót: droga powiatowa Nr 1692B, tere...
8902962 2022-06-09
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH Z SIEDZIBĄ W BOGUSZOWIE-GORCACH Budowa dwóch obiektów mostowych żelbetowo – stalowo – drewnianych po uprzedniej rozbiórce istniejących mostów, w ramach zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Chwaliszówka – (....
8920999 2022-06-10
godz. 11:30
URZĄD MIASTA I GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim” re...
8920487 2022-06-20
godz. 10:45
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Patrolowanie dróg oraz działania interwencyjne , w tym usuwanie skutków zdarzeń drog., zbieranie martwych zwierząt, itp. na drogach kraj. Rejonu GDDKiA w Opolu Obwodu w Strzelcach Op.w okres...