Przetarg 7320025 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7320025 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kategorii C oraz kwali
fikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obszaru Usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy, w formie kursu zawodowego z zakresu prawa jazdy kategorii C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy dla 10 osób bezrobotnych (uprawnionych) zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego.
Ilość osób skierowanych na szkolenie jest zamierzeniem Zamawiającego i ostatecznie może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 1 osobę. W takim przypadku maksymalny całkowity koszt szkolenia określony we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) wyliczony zostanie proporcjonalnie na podstawie kosztu osobogodziny szkolenia wskazanej przez Wykonawcę w punkcie „8” preliminarza kosztów szkolenia (załącznik nr 6 do SIWZ).
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy nauki jazdy
kody CPV 80530000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się