Zlecenie 8099267 - Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego...

   
Zamówienie 8099267 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-04-23
przedmiot zlecenia
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. Utworzenie Parku Niepodległości
przy ulicy Astrowej w Kolbuszowej:
Zadanie 1-Nadzór inwestorski w branży inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej i hydrotechnicznej,
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa, nr POIS.02.05.00-00-0020/18-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.5, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się