Przetarg 7202367 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu...

   
Analizuj Zamówienie 7202367 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-03
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Tere
nowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie zaprojektuj-buduj według ujednoliconych standardów TVP
Numer referencyjny: ZP/TINT/76/2019

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie zaprojektuj-buduj według ujednoliconych standardów TVP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że prowadzi jednocześnie postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie nowych siedzib Oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie „zaprojektuj-buduj” według ujednoliconych standardów TVP. Dokumentacja dotycząca w/w postępowania znajduje się na stronie internetowej Zmawiającego
- pod adresem: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/ pod nr ZP/TINT/80/2019.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540278300-N-2019 z dnia: 2019-12-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-01-10, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-01-21, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540009408-N-2020 z dnia: 2020-01-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-01-21, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-02-21, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540023898-N-2020 z dnia: 2020-02-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-02-21, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-04-07, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540049894-N-2020 z dnia: 2020-03-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-04-07, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-06, godzina: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540124791-N-2020 z dnia: 2020-07-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-08-06, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-17, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz
wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w
systemie zaprojektuj-buduj według ujednoliconych standardów TVP. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że prowadzi jednocześnie postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie nowych siedzib Oddziałów
Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie „zaprojektuj-buduj” według
ujednoliconych standardów TVP. Dokumentacja dotycząca w/w postępowania znajduje się na stronie
internetowej Zmawiającego - pod adresem: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/ pod nr
ZP/TINT/80/2019.
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wytworzenie składnika aktywów trwałych poprzez wybudowanie nowych siedzib oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie „zaprojektuj-buduj” według ujednoliconych standardów TVP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że prowadzi jednocześnie postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wytworzenie składnika aktywów trwałych poprzez wybudowanie nowych siedzib oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie „zaprojektuj -buduj” według ujednoliconych standardów TVP. Dokumentacja dotycząca w/w postępowania znajduje się na stronie internetowej Zmawiającego - pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/ pod nr ZP/TINT/23/2020.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000, 71248000, 71520000, 71521000, 71530000, 71540000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się