Przetarg 7679033 - Pełnienie funkcji „inżyniera kontraktu” dla: Wykonanie...

   
Analizuj Zamówienie 7679033 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-09-07
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie funkcji „inżyniera kontraktu” dla: Wykonanie w syst. „zaprojektuj i wybuduj” dokum. projektowej oraz robót bu
dowlanych: „Budowa nowego odc. DW877 wraz z budową wiad. kolejowego w m. Łańcut” Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WFU/11/2020
Zamawiający:— lider projektu: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów,— partner projektu: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego projektu unijnego. W zakresie niniejszego zamówienia, Wykonawca ma zapewnić płynne wdrożenie kontraktu w zakresie przygotowania, projektowania i realizacji robót budowlanych, sprawny i terminowy odbiór dokumentów i robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego.Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” (tzw. „żółta książka FIDIC”). Wykonawca (zwany również Konsultantem) w ramach umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych warunkach kontraktowych.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób zajmujących stanowisko specjalisty ds. rozliczeń.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z ofertą i SIWZ, w szczególności:a) formularzem cenowym;b) opisem przedmiotu zamówienia;c) aktem umowy;d) ogólnymi warunkami umowy.Wykonanie całości zamówienia nastąpi w dniu wystawienia świadectw wykonania dla Wykonawców robót, po upływie okresu gwarancji i rękojmi biegnącego od dnia wystawienia świadectw przejęcia.Planowany termin zakończenia robót dla etapu 1 (części kolejowej): 15.12.2022.Planowany termin zakończenia robót dla etapu 2 (części drogowej): 31.3.2023.Koniec okresu wydatkowania: 30.6.2023.Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000, 71248000, 71330000, 71520000, 71521000, 71540000, 73111000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się