Zlecenie 7682299 - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie...

   
Zamówienie 7682299 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-08
przedmiot zlecenia
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko- zamojskim’’

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług
i wynajmu sali przystosowanej do prowadzenia spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych dla grup inicjatywnych, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Radecznicy, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, • sala do prowadzenia spotkania animacyjnego dla grupy średnio 12-osobowej: 1 spotkanie x 8 godzin x 1 dzień – łącznie 8 godz. • sala do prowadzenia warsztatów animacyjnych dla grupy średnio 12-osobowej: 1 warsztat x 6 godzin x 1 dzień – łącznie 6 godzin. • sala do prowadzenia szkolenia: 1 grupa x 8 godzin x 5 dni – łącznie 40 godz. • sala do prowadzenia doradztwa grupowego: 1 grupa x 8 godzin x 5 dni – łącznie 40 godz. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sali dla grupy średnio 12 osobowej plus animator (1 godzina=45 minut) podczas spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych oraz dla grupy średnio 10 osobowej plus trener na szkolenie „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” (1 godzina=45 minut) i na doradztwo grupowe (1 godzina = 60 minut) podczas każdego dnia szkolenia/doradztwa grupowego. III. Wymagania dotyczące wynajmu sali do przeprowadzenia spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego: 1. Sala powinna być przystosowana do prowadzenia spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych dla grup śr. 12-osobowych jednorazowo plus animator oraz do prowadzenia szkolenia/ doradztwa dla grupy śr. 10-osobowej i trenera/ doradcy jednorazowo, wyposażona w ławki lub stoliki umożliwiające notowanie, krzesła. 2. Sala musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu, w którym będą prowadzone zajęcia. Standard – czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie z oknami, nieuszkodzone meble, wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę stosownie do pory roku. 3. Sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej. 4. Sala powinna mieć łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka przedłużacz). 5. Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu/ doradztwie). 6. Sala powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w spotkaniu/ warsztatach/ szkoleniu/ doradztwie grupowym będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia. 7. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w szkoleniu/ doradztwie grupowym będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia. 8. Dostępność sali na 30 minut przed i po spotkaniu/ warsztatach/ szkoleniu/ doradztwie grupowym w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu i materiałów przez trenera/ doradcę. 9. Wyposażenie sali w sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego: • projektor multimedialny, • dostęp do Internetu. • ekran lub biała (bardzo jasna) ściana, 10. Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów ze sprzętem. 11. Możliwość przyklejenia lub umieszczenia w inny sposób przy drzwiach wejściowych (np. na stojakach – zapewnia oferent), na drodze do sal i w sali plakatu, programu spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa itp. 12. W przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych Wykonawca powinien zapewnić w razie konieczności salę zastępczą o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia. 13. Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami RPO oraz w sposób, który ułatwi poruszanie się, dotarcie do miejsca odbywania zajęć uczestnikom projektu, w tym osobom niepełnosprawnym jeśli w zajęciach będą brały udział osoby niepełnosprawne wymagające takiego ułatwienia. Wymagania dodatkowe (punktowane) związane z wynajmem sali: 1. Zapewnienie pomieszczenia lub miejsca wyposażonego w stoliki, miejsca siedzące, gdzie uczestnicy spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego będą mogli skorzystać z gorących napoi oraz zjeść posiłek podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych. 2. Zapewnienie możliwości dowolnej aranżacji sali, tj. możliwości przestawiania i ustawienia krzeseł i stolików. 3. Zapewnienie dostępu do bezpłatnego parkingu przy budynku w którym znajduje się sala. 4. Zapewnienie miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób i/lub miejsca realizacji usług w zależności od wyników przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.
branża Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport
podbranża konferencje
kody CPV 70220000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się