Zlecenie 7328429 - Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach...

   
Analizuj Zamówienie 7328429 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-10
przedmiot zlecenia
Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo w ramach Działani
e 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera poniższa tabela:
SPOTKANIA I WARSZTATY W RAMACH KLUBU SENIORA
Numer części zamówienia Nazwa zadania / tematyka Liczba uczestników / grup Ilość godzin Wymagania w stosunku do Wykonawcy lub osoby będącej w jego dyspozycji
1. Zajęcia Robótki ręczne
Zakres merytoryczny zajęć winien obejmować między innymi następujące zagadnienia:
-florystyka
- Decoupage
-quilling
Materiały do zajęć zapewnia Zamawiający 2 grupy po 10osób każda Łącznie 304 godziny
(ok.16 godzin/miesiąc) Wymagania minimalne:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub spotkań lub warsztatów lub kursów z danej tematyki
2. Zajęcia z NordicWalking
Zakres merytoryczny zajęć winien obejmować między innymi następujące zagadnienia:
- nauka chodzenia
- marsz
- Trening ciała
Sprzęt do zajęć zapewnia Zamawiający 2 grupy po 10 osób każda Łącznie 40 godzin
4h/msc przez 5msc w roku 2020, 4h/msc przez 5msc w roku 2021) Wymagania minimalne:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub spotkań lub warsztatów lub kursów z danej tematyki
3. Zajęcia gimnastyczne
Zakres merytoryczny zajęć winien obejmować między innymi następujące zagadnienia:
-ćwiczenia usprawniające
- ćwiczenia ogólno ruchowe
Sprzęt do zajęć zapewnia Zamawiający 2 grupy po 10 osób każda Łącznie 76 godzin
(ok. 4-5h/miesiąc) Wymagania minimalne:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub spotkań lub warsztatów lub kursów z danej tematyki
4. Zajęcia z dietetykiem
Zakres merytoryczny zajęć winien obejmować między innymi następujące zagadnienia:
-zdrowy tryb życia
- wpływ prawidłowego odżywiania na organizm 2 grupy po 10 osób każda Łącznie 76 godzin
(ok. 4-5h/miesiąc) Wymagania minimalne:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub spotkań lub warsztatów lub kursów lub wykształcenie w danej tematyki
5. Zajęcia kulinarne
Zakres merytoryczny zajęć winien obejmować między innymi następujące zagadnienia:
- przygotowywanie wspólne potraw
- wymiana doświadczeń kulinarnych
Materiały do zajęć zapewnia Zamawiający
2 grupy po 6 osób każda Łącznie 76 godzin
(ok. 4-5h/miesiąc) Wymagania minimalne:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub spotkań lub warsztatów lub kursów z danej tematyki
6. Zajęcia z fizjoterapeuta
Zakres merytoryczny zajęć winien obejmować między innymi następujące zagadnienia:
- zwalczanie bólu
- zapobieganie zwyrodnieniom
Sprzęt do zajęć zapewnia Zamawiający 4 grupy po 5 osób każda Łącznie 304 godziny
(ok.19 godzin/miesiąc) Wymagania minimalne:
- kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub spotkań lub warsztatów lub kursów z danej tematyki
7. Spotkania z psychologiem
Zakres merytoryczny zajęć winien obejmować między innymi następujące zagadnienia:
- wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego
2 grupy po 10 osób każda Łącznie 76 godzin
(ok. 4-5h/miesiąc) Wymagania minimalne:
- kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu psychologa
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub spotkań lub warsztatów lub kursów z danej tematyki
8. Spotkania z pielęgniarką
Zakres merytoryczny zajęć winien obejmować między innymi następujące zagadnienia:
- działania opiekuńczo terapeutyczne,
- udzielanie pierwszej pomocy, 2 grupy po 10 osób każda Łącznie 95 godzin
(ok. 5-6h/miesiąc) Wymagania minimalne:
- kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub spotkań lub warsztatów lub kursów z danej tematyki
9. Zajęcia komputerowe
Zakres merytoryczny zajęć winien obejmować między innymi następujące zagadnienia:
- nabycie podstaw pracy na komputerze
- poznanie nowoczesnych technologii
Sprzęt do zajęć zapewnia Zamawiający 2 grupy po 6 osób każda Łącznie 152 godzin
(ok. 9-10h/miesiąc) Wymagania minimalne:
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub spotkań lub warsztatów lub kursów z danej tematyki
3. Dokładne daty zajęć będą wynikały ze Szczegółowego harmonogramu zajęć.
4. Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić harmonogram zajęć, o którym mowa w punkcie poprzedzającym z Zamawiającym. Zmiana harmonogramu zajęć będzie dopuszczalna jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed zaplanowanym w harmonogramie zajęć ich terminem.
5. Wykonawca zapewni, aby każdy uczestnik zajęć otrzymał: zaświadczenie o zakończeniu udziału w zajęciach. Wzór zaświadczenia należy uzgodnić z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
6.1 zapewnienia materiałów do zajęć dla każdego uczestnika w postaci notatnika i długopisu,
6.2 ścisłej współpracy z osobą do kontaktu wskazaną przez Zamawiającego,
6.3 uzgadniania z Zamawiającym dokładnych terminów realizacji prowadzonych zajęć w całym okresie realizacji zadania.
6.4 bieżącego informowania na piśmie Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestnika na zajęciach oraz rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.
6.5 zapewnienia prawidłowej promocji prowadzonych zajęć z określeniem ichnazwy, nazwy Zamawiającego oraz nazwyprojektu. Wszystkie materiały oraz sale wktórych przeprowadzane będą zajęcia będą musiałybyć opatrzone właściwym logo.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia i przekazywania jej kserokopii raz na kwartał Zamawiającemu. Dokumentacja obejmuje prowadzenie:
7.1dziennika zajęć,
7.2 list obecności,
7.3 programu zajęć.
8. Miejsce wykonania zamówienia: Klub Seniora w Osieczu Małym, Osiecz Mały 32/7
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80000000, 85000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się