Przetarg 8400778 - Organizacja i przeprowadzenie działań świadomościowych...

   
Analizuj Zamówienie 8400778 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-16
przedmiot ogłoszenia
Organizacja i przeprowadzenie działań świadomościowych dotyczących profilaktyki raka jelita grubego w ramach projektu „Krok
w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego”.

5.3. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację i przeprowadzenie co najmniej 6 spotkań informacyjno-promocyjnych oraz przygotowanie materiałów sponsorowanych w gazetach i/lub radio o zasięgu lokalnym informujące o spotkaniu edukacyjnym, opracowanie i wydanie kalendarza/organizera z wkładką informacyjną, zaprojektowanie i wykonanie bannerów LUB billboardów o walorze świadomościowym, pracowanie i druk broszur edukacyjno – świadomościowych

ZP/03/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00193486/01 z dnia: 2021-09-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-28 12:00
Po zmianie:
2021-09-30 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-28 12:30
Po zmianie:
2021-09-30 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-10-27
Po zmianie:
2021-10-29
branża Medyczna, Usługi reklamowe
podbranża usługi medyczne, akcje promocyjne
kody CPV 80000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne , akcje promocyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8574378 2021-12-14
godz. 10:00
SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU Wykonywanie usług diagnostycznych
8561074 2021-12-14
godz. 10:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. L...
8575969 2021-12-14
godz. 10:00
UZDROWISKO LĄDEK DŁUGOPOLE S.A. KO.1.2021 Świadczenie usług pielęgniarskich kuracjuszom Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
8574655 2021-12-14
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich: w Oddziale Chorób Płuc
8572494 2021-12-15
godz. 12:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SP. Z O.O. Świadczenia zdrowotne - konsultacje specjalistyczne Pakiet nr 1: Konsultacje specjalistyczne - ginekologiczne Pakiet nr 2: Kapilaroskopia Pakiet nr 3: Wskaźniki kostkowo-ramienne (ABI)
8562452 2021-12-17
godz. 00:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
8534933 2021-12-21
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CELESTYNOWIE Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych tj; Analizy laboratoryjne
8553176 2021-12-22
godz. 09:00
ENEA S.A. W POZNANIU Wybór agencji wspierającej ENEA S.A. w obszarze marketingu sponsoringowego oraz w działaniach eventowych Numer referencyjny: 1100/AW00/DK/KZ/2021/0000105966 Przedmiotem Umowy Ramowej jest wy...
8537197 2021-12-23
godz. 14:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W PŁOCKU Wydawanie specjalistycznych opinii lekarskich wykorzystywanych w postępowaniu orzeczniczym, z zakresu: laryngologii, kardiologii, neurologii, okulistyki, pulmonologii, ortopedii. Opinie spec...
8569515 2021-12-28
godz. 11:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii w podstawowej ordynacji czasu pracy wg indywidualnego miesięcznego harmonogramu na Oddziale Dziennym Rehabili...