Przetarg 9071850 - Opróżnianie skrzynek, miasto Kraków, RD Kraków Numer...

   
Analizuj Zamówienie 9071850 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-07-27
przedmiot ogłoszenia
Opróżnianie skrzynek, miasto Kraków, RD Kraków Numer referencyjny: CZ.26.346.2022.DTW
Przedmiotem zamówienia jest świadczen
ie Usługi E, polegającej na opróżnianiu nadawczych skrzynek pocztowych określonych w umowie, przemieszczaniu Przesyłek pocztowych z opróżnionych nadawczych skrzynek pocztowych i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usługi E, polegającej na opróżnianiu nadawczych skrzynek pocztowych określonych w umowie, przemieszczaniu Przesyłek pocztowych z opróżnionych nadawczych skrzynek pocztowych i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie. Szczegółowy opis realizacji usługi E opisano w „Harmonogramie realizacji usługi E” stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz w „Wykazie” do harmonogramu z podziałem na 7 rejonów. Maksymalna liczba obsług punktów (z prawem opcji) wynosi 52 920. Liczba obsług punktów objętych tzw. zamówieniem podstawowym wynosi 37 044. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2 lit. C. Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50 % wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę obsług punktów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostanie udzielone ww zamówienie z wolnej ręki: 1) wolumen zamówienia: maksymalna liczba opróżnień nadawczych skrzynek pocztowych (z prawem opcji) – 26 460, w tym ilość gwarantowana – 18 522, prawo opcji – 7 938; 2) wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji; 3) kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe; 4) obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe; 5) okres zamówienia: maksymalnie do 6 miesięcy;
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9166770 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa A - świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego. Obsługa kursu liniowego nr: 17131/13172 i 17182/18172 Numer refe...
9134605 2022-09-27
godz. 15:00
VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A. Usługi pocztowe i kurierskie dla wszystkich Spółek z Grupy Veolia w Polsce w latach 2023-2025
9176550 2022-09-29
godz. 10:00
KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE świadczenia usług w zakresie przesyłek kurierskich dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. świadczenia usług w zakresie przesyłek kuriersk...
9169910 2022-09-30
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Kursy liniowe - 13142/14133; 13141/14132; 13163/16132; 13322/32132; AVON13 - RD Katowice Numer referencyjny: CZ.26.533.2022.DTPŁ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiaj...
9184559 2022-10-03
godz. 09:00
URZĄD GMINY GNIEZNO Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Gniezno 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym...
9109775 2022-10-05
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagarnicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocłaskiego” Numer referencyjny: BZP.2711.13.2022.ECS Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie n...
9145792 2022-10-05
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa (7 części) Numer referencyjny: CZ.26.520.2022.DTW Przedmiote...
9154864 2022-10-06
godz. 09:00
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. Świadczenie usług pocztowych dla Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG w latach 2023-2024 Numer referencyjny: ZP/GK/22/0168/OD/ZSOK-OS Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poczto...
9163830 2022-10-07
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęzłowych w obszarze działania RD Warszawa w podziale na 27 części Numer referencyjny: CZ.26.497.2022.DTW 1.Przed...
9194511 2022-10-10
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych (nadawanie prz...