Zlecenie 8919668 - Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji...

   
Zamówienie 8919668 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-20
przedmiot zlecenia
Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz z przygotowaniem wszelkich dokumentów i mater
iałów w celu legalizacji wylotów kanalizacji deszczowej w Państwowym Gospodarstwie Wody Polskie dla Komisariatu Policji w Brzostku działka nr 727.
branża Projektowanie
podbranża projekt wod-kan
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt wod-kan

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9000904 2022-07-05
godz. 08:30
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Sporządzenie aktualizacji kosztorysu oraz dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Naprawa progu podpiętrz...
8993173 2022-07-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY NIEMCE „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie” w formie: „zaprojektuj i wybuduj” Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej zbier...
8999807 2022-07-11
godz. 09:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PODEGRODZIU Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Podrzecze w systemie zaprojektuj – wybuduj” II 4.3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyj...
9011708 2022-07-12
godz. 08:45
SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI S.A. 79/2022/DTT/KP OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SKUTECZNYM ZGŁOSZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH DO ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, UZYSKANIEM PRAWOMOCNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O...
9002991 2022-07-12
godz. 09:00
URZĄD GMINY OLSZEWO-BORKI Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych mających na celu Modernizacj...
9008850 2022-07-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY RZEKUŃ Wykonanie opracowania dokumentacji Koncepcji kanalizacji sanitarnej i gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rzekuń z uwzględnieniem efektu ekonomicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn...
9003664 2022-07-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CHEŁMNO Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja terenów dawnej Jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie - II etap. 1. Przedmiotem zamówienia jest...
9017176 2022-07-18
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa jazu piętrzącego w m. Harbutowice wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” Przedmiotem zamówienia publicznego je...
8994730 2022-07-18
godz. 10:00
GRUPA AZOTY KOLTAR SP. Z O.O. Zaprojektowanie i budowa podczyszczalni odpadów na Myjni Cystern
9014474 2022-07-18
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU 281.32.2022 Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowo – kosztorysowej i dokumentacji przetargowej dla zadania polegającego na budowie zbiornika retencyjnego na terenie Przepompowni G...