Zlecenie 8978410 - Opracowanie operatów szacunkowych dla wyceny odszkodowania...

   
Zamówienie 8978410 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-15
przedmiot zlecenia
Opracowanie operatów szacunkowych dla wyceny odszkodowania z tytułu szkód górniczych w zasiewach i uprawach na nieruchomościa
ch gruntowych położonych w sołectwach Pawłowice, Pniówek, Warszowice, Krzyżowice, Szeroka, Borynia oraz Bzie w 2022 r. poszczególnie dla powierzchni:
- rolne:
do 0,5 ha, do 1,0 ha, do 3,0 ha, do 5,0 ha, do 10,0 ha,
- leśne:
do 0,5 ha, do 1,0 ha, do 3,0 ha, do 5,0 ha
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża grunty, operaty szacunkowe
forma negocjacje
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: grunty , operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9013637 2022-07-05
godz. 08:45
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie wykonanie operatów szacunkowych szkód w uprawach, zasiewach i gruntach. Nazwa zadania: wykonanie operatów szacunkowy...
8998785 2022-07-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA PŁOCK Sporządzenie 26 operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na ulicy Borowicki...
9012391 2022-07-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę opracowanie opisu technicznego wraz z częścią rysunkową magazynu hurtowni farmaceutycznej o powiechni ok 200 m2. Możliwa stała współpraca w ramach realizowanych projektów dl...
9005283 2022-07-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY SITKÓWKA-NOWINY INO.271.49.2022 opracowanie operatu szacunkowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena brutto Cena ryczałtowa brutto za wykonanie usługi - operatu szacunkowego Druk oferty-zał nr 1 [...].doc Z...
9011692 2022-07-06
godz. 14:00
URZĄD GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE Wykonanie operatu szacunkowego dla działki 86/22 w miejscowości Palczyn. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie operatu Wykonanie operatu szacunkowego: określenie wartości prawa własnoś...
8998786 2022-07-07
godz. 11:00
URZĄD MIASTA TARNÓW Wykonanie operatów szacunkowych Część 1: Wykonanie czterech operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzros...
9017220 2022-07-07
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych przy: 1. ul. Zawadzkiej 91 oznaczonej numerem 12 w obr.9, o pow. 340 m2, zabudowanej budynkiem handlowo...
9011884 2022-07-08
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU Usługa na wykonanie 70 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych w Radomiu przeznaczonych pod drogi gminne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 70 ope...
9010668 2022-07-08
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ Wykonanie 37 operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej (ulicy Czesława Miłosza w Busku-Zdroju)....
8925181 2022-07-20
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrznych oraz rzutu mieszkań Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrzenej 2 obiektów oraz karte mieszkań