Zlecenie 8671660 - Opracowanie innowacyjnej technologii ACPF przeznaczonej do...

   
Zamówienie 8671660 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-25
przedmiot zlecenia
Opracowanie innowacyjnej technologii ACPF przeznaczonej do realizacji procesu utwardzenia wydzieleniowego na gorąco gwarantujące
j osiągnięcie najniższego na rynku rozrzutu parametrów mechanicznych

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej Stacji roboczej do symulacji specjalistycznych – 3 szt. Specyfikacja/minimalne parametry: 1) Komputer przenośny; 2) Procesor min. 6 rdzeni fizycznych / bazowa częstotliwość pracy procesora min. 2,6 GHz z możliwością pracy w zakresie do 5,0 GHz 3) Powinna posiadać kartę graficzną: posiadająca min. 6GB pamięci w technologii GDDR6 4) Powinna posiadać przynajmniej dwa dyski: przynajmniej jeden dysk w technologii SSD o pojemności minimum 1000 GB 5) Powinna być wyposażone w Monitor minimum 17,3” z matrycą matową, 6) Pamięć operacyjna: nie mniej niż 16 GB DDR4 7) Powinna być wyposażona w system operacyjny 64 bitowy zapewniający: a) polską wersję językową, b) możliwość instalacji i poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek), c) dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, d) możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, e) graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, f) możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, g) możliwość udostępniania plików i drukarek, h) możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), i) wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, j) zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; k) aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, l) dostarczone oprogramowanie musi posiadać́ oryginalne atrybuty autentyczności. 8) Mysz bezprzewodowa: rozdzielczość min. 1600 dpi 9) Wyposażony w pakiet aplikacji biurowych przeznaczonych do użytkowania komercyjnego, w okresie licencji wieczystej, dla jednego użytkownika w wersji językowej polskiej. Pakiet powinien być wyposażony w aplikacje umożliwiające tworzenie i edytowanie dokumentów tekstowych, wykonywanie arkuszy kalkulacyjnych, projektowanie prezentacji multimedialnych, zarządzanie pocztą e-mail, oraz notatnik elektroniczny Istotne warunki umowy: 1. Dostawa na koszt Wykonawcy Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery
kody CPV 30200000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8896462 2022-05-23
godz. 10:00
GMINA SIEWIERZ Cyfrowa Gmina Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 21 zestawów komputerowych, ...
8900660 2022-05-23
godz. 10:00
POWIATOWY DOM KULTURY W SOKÓŁCE Dostawa wyposażenia do pracowni muzycznej, teatralnej, mody i rękodzieła oraz multimedialnej i automatyki na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce Część 1: I część zamówienia obejmuje...
8854248 2022-05-24
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Numer referencyjny: 80.272.110.2022 Przedmiotem postępowania i zamów...
8909036 2022-05-25
godz. 10:00
INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA PAN dostawa sprzętu komputerowego dla IKiFP PAN Część 1: dostawa PC-tów, laptopów i akcesoriów komputerowych Część 2: rozbudowa sieci KAT-271-5/22
8902304 2022-05-26
godz. 10:00
URZĄD GMINY WIŚNIOWA Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym w Gminie Wiśniowa. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komp...
8899449 2022-05-27
godz. 14:00
PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. W WARSZAWIE 1. Przedmiotem Zakupu jest wykonanie całości prac objętych zadaniem pn.: „ZEW Porąbka-Żar - Zakup i wymiana serwerów sieci technologicznej”. 2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załą...
8875559 2022-06-01
godz. 10:00
CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie z podziałem na 13 części Numer referencyjny: 3/DAG/D/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa s...
8875586 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w NIEzbędny sprzęt, dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Numer referen...
8898674 2022-06-13
godz. 23:59
FABRYKA MATERACY JANPOL SP. Z O.O. Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnej linii do pakowania materacy Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się ze stacji roboczej wysokiej wyd...
8219775 2030-01-30
godz. 09:00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWIERCIU Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu 1. Część 1 - Zadanie 1: Komputer przenośny (laptop) – 13 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimaln...