Zlecenie 7159817 - Opracowanie i dostawa Mieszarko-nasypywarki do mas...

   
Zamówienie 7159817 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-15
przedmiot zlecenia
Opracowanie i dostawa Mieszarko-nasypywarki do mas samoutwardzalnych
Mieszarko-nasypywarka do mas samoutwardzalnych
1. Wymag
ane parametry techniczne :
1.1. wydajność mieszarki: możliwość zasypania formy piaskowej o wymiarach 2200x1600x500 mm w czasie max. 5 min.
1.2. płynna regulacja dozowania spoiwa oraz piasku świeżego i regeneratu.
1.3. przegubowe ramię zasypowe.
1.4. system rozpoznawania rodzaju zasypywanej formy, sprzężony z bazą kompozycji mas formierskich, który pozwoli na automatyczne dobranie danej receptury dla rozpoznanej formy. System powinien posiadać możliwość dodania bądź edycji receptur do bazy danych. Baza danych ma posiadać również zapis pozwalający sprawdzić ilość i rodzaj produkowanych form dla danej zmiany produkcyjnej.
1.5. inteligentny system uczenia się sposobu wypełniania formy masą formierską.
1.6. system zdalnego połączenia z mieszarką z poziomu, np. smartfona, tabletu, komputera.
1.7. łatwy montaż oraz demontaż łopatek mieszających.
1.8. łopatki muszą posiadać warstwę z węglika wolframu, która pozwoli zmniejszyć ich zużycie.
1.9. kolorowy, dotykowy wyświetlacz z oprogramowaniem w kilku językach, w tym w języku polskim.
1.10. system pomiaru obciążenia śruby mieszającej w celu uzyskania informacji o konieczności czyszczenia ramienia mieszającego.
1.11. pomiar ilości zużytego piasku oraz spoiwa.
1.12. mieszarka powinna być wyposażona w 3 pompy: do żywicy oraz dwóch utwardzaczy, które będą sterowane za pomocą falownika oraz wyposażone są w filtry osadnikowe (przed każdą pompą).
1.13. proces kalibracji powinien być tak zaprojektowany, aby mogła go wykonać jedna osoba, jak również powinny być zastosowane zawory trójdrogowe umożliwiające szybką kalibrację.
1.14. dysze dozujące spoiwo mają być wyposażone w instalacje pneumatyczną, zapobiegającą ich zaklejaniu.
1.15. system bezpieczeństwa, który monitoruje ciśnienie sprężonego powietrza i w przypadku jego zbyt niskiej wartości, wyłącza maszynę mieszającą.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zamontował go i uruchomił. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Cel zamówienia Zamówienie jest realizowane w związku z realizowanym projektem, który uzyskał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „NOWOCZESNA,NISKOEMISYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI INOWACYJNYCH,PRECYZYJNYCH ODLEWÓW PIASKOWYCH. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia:
Mieszarko-nasypywarka do mas samoutwardzalnych
1. Wymagane parametry techniczne :
1.1. wydajność mieszarki: możliwość zasypania formy piaskowej o wymiarach 2200x1600x500 mm w czasie max. 5 min.
1.2. płynna regulacja dozowania spoiwa oraz piasku świeżego i regeneratu.
1.3. przegubowe ramię zasypowe.
1.4. system rozpoznawania rodzaju zasypywanej formy, sprzężony z bazą kompozycji mas formierskich, który pozwoli na automatyczne dobranie danej receptury dla rozpoznanej formy. System powinien posiadać możliwość dodania bądź edycji receptur do bazy danych. Baza danych ma posiadać również zapis pozwalający sprawdzić ilość i rodzaj produkowanych form dla danej zmiany produkcyjnej.
1.5. inteligentny system uczenia się sposobu wypełniania formy masą formierską.
1.6. system zdalnego połączenia z mieszarką z poziomu, np. smartfona, tabletu, komputera.
1.7. łatwy montaż oraz demontaż łopatek mieszających.
1.8. łopatki muszą posiadać warstwę z węglika wolframu, która pozwoli zmniejszyć ich zużycie.
1.9. kolorowy, dotykowy wyświetlacz z oprogramowaniem w kilku językach, w tym w języku polskim.
1.10. system pomiaru obciążenia śruby mieszającej w celu uzyskania informacji o konieczności czyszczenia ramienia mieszającego.
1.11. pomiar ilości zużytego piasku oraz spoiwa.
1.12. mieszarka powinna być wyposażona w 3 pompy: do żywicy oraz dwóch utwardzaczy, które będą sterowane za pomocą falownika oraz wyposażone są w filtry osadnikowe (przed każdą pompą).
1.13. proces kalibracji powinien być tak zaprojektowany, aby mogła go wykonać jedna osoba, jak również powinny być zastosowane zawory trójdrogowe umożliwiające szybką kalibrację.
1.14. dysze dozujące spoiwo mają być wyposażone w instalacje pneumatyczną, zapobiegającą ich zaklejaniu.
1.15. system bezpieczeństwa, który monitoruje ciśnienie sprężonego powietrza i w przypadku jego zbyt niskiej wartości, wyłącza maszynę mieszającą.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zamontował go i uruchomił. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne, maszyny przemysłowe
kody CPV 42000000, 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się