Przetarg 7318133 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami...

   
Analizuj Zamówienie 7318133 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-05
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: remont drogi powiatowej nr 1330G Rozłaski Bó
r – Nawcz na odcinku Rozłaski Bór – Dzięcielec o długości ok. 2,0 km
Numer referencyjny: ZP-6/2020

- Zaprojektowanie remontu nawierzchni drogowej drogi powiatowej;
- Uwzględnienie ścinki i uzupełnienia pobocza, regulację wysokościową zjazdów, usunięcie krzaków i odrostów występujących w pasie drogowym;
- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem;
- W dokumentacji należy stosować kilometraż globalny, który zostanie podany przez Zamawiającego na etapie rozpoczęcia prac projektowych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540025592-N-2020 z dnia: 2020-02-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Data zakończenia zamówienia: 2020-03-31
W ogłoszeniu powinno być:
Data zakończenia zamówienia: 2020-04-10
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71220000, 71320000, 71322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się