Przetarg 9555741 - ‘’Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...

   
Analizuj Zamówienie 9555741 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-03-17
przedmiot ogłoszenia
‘’Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu”

ZGK-0330-5-2
023


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00148448/01 z dnia: 2023-03-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-03-24 10:00
Po zmianie:
2023-03-31 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-03-24 11:00
Po zmianie:
2023-03-31 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00153793/01 z dnia: 2023-03-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-03-31 10:00
Po zmianie:
2023-04-13 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-03-31 11:00
Po zmianie:
2023-04-13 11:00
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90512000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9647722 2023-06-01
godz. 10:00
ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SP. Z O.O. W GDAŃSKU odbiór i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 z podziałem na zadania Numer referencyjny: 13/PN/2023 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odb...
9707151 2023-06-02
godz. 10:00
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. Uporządkowanie terenu działki nr 5/25 ark 1 obręb Wilda i działki nr 5/31 obręb Wilda w Poznaniu wraz z wywozem odpadów oraz z ich utylizacją.
9698009 2023-06-05
godz. 10:00
GRUDZIĄDZKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. ZP-MZK-2023-19-1 Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt na rzecz MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA PAD...
9703863 2023-06-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOWALEWO POMORSKIE Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie.
9652702 2023-06-05
godz. 11:45
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W SZCZECINIE Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz z rozbiórek dróg związanych z usuwaniem awarii wodociągowo – kanalizacyjnych w Szczeci...
9699736 2023-06-05
godz. 15:00
URZĄD GMINY PSZCZEW Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pszczew Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpad...
9659672 2023-06-06
godz. 08:00
REGIONALNY ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w formie zbelowanej w ilości do 2800 Mg i w formie luzów w ilości do 4200 Mg Numer referencyjny: RZZO/DA/2023/9 Przedmiote...
9713965 2023-06-07
godz. 11:00
WODOCIĄGOWO-CIEPŁOWNICZA SP. Z O.O. COWIK W BARTOSZYCACH L.Dz/8942/23 Transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie (190805) w okresie 2023-2024 z oczyszczalni ścieków w Bartoszycach. Nr sprawy: L.dz.8942/23. PRZEDMIOT P...
9671301 2023-06-14
godz. 11:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Przewóz osadu dennego ze złoża fluidalnego kotła K-71 Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/00308/2023 Przewóz osadu dennego ze złoża fluidalnego kotła K-71 Przewóz osadu dennego ze ...
9468291 2023-12-01
godz. 10:00
TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. FZ Sprzedaż materiałów zbędnych przeznaczonych do upłynnienia w 2023r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sprzedaż materiałów zbędnych wg.wykazu. Sprzedaż materiałów zbędnych wg. wykaz...