Przetarg 9308234 - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu...

   
Analizuj Zamówienie 9308234 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-11-16
przedmiot ogłoszenia
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023” Numer referencyjny: NIBITZKiZP.271.3.27
.2022
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z:
1. nieruchomości zamieszkałych, częściowo zamieszkałych i NIEzamieszkałych
2. domków letniskowych,
3. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
4. cmentarza komunalnego na terenie Gminy Głuszyca
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SWZ, w tym: w formie elektronicznej:
1) Zał. nr 1 do SWZ. - Opis przedmiotu zamówienia(OPZ), plik w formacie PDF,
2) Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy (IPU) - plik w formacie PDF.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z: 1. nieruchomości zamieszkałych, częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych 2. domków letniskowych, 3. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4. cmentarza komunalnego na terenie Gminy Głuszyca 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SWZ, w tym: w formie elektronicznej: 1) Zał. nr 1 do SWZ. - Opis przedmiotu zamówienia(OPZ), plik w formacie PDF, 2) Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy (IPU) - plik w formacie PDF.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 243-700428 z dnia 2022-12-16:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/12/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2022 r. o godz.13.0 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.
https://platformazakupowa.pl/pn/gluszyca
Powinno być:
Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2022 r. o godz.13.0 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.
https://platformazakupowa.pl/pn/gluszyca
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90513100, 90514000, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9434272 2023-01-27
godz. 12:00
PKP CARGO S.A. POŁUDNIOWY ZAKŁAD SPÓŁKI RFP na Wywóz wraz z utylizacją nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych Wywóz wraz z utylizacją nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych - Jaworznie Szczakow...
9439214 2023-01-30
godz. 12:00
PKP CARGO S.A. POŁUDNIOWY ZAKŁAD SPÓŁKI RFP na - wywóz odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych wraz z dzierżawą pojemników do segregacji Koszt wywozu pojemnika na odpady zmieszane 1100l Budynek administracyjny: 14...
9439385 2023-01-31
godz. 11:00
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ŁODZI Świadczenie usług odbioru nieczystości płynnych z obiektów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi położonych w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11 i Ozorkowskiej 3
9433699 2023-02-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WŁADYSŁAWOWO Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zagospodarowaniem odp...
9415501 2023-02-06
godz. 12:00
ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD-7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piława Górna Numer referencyjny: BZ.271.5.2023 Przedmiotem zamówienia jest: w...
9447190 2023-02-10
godz. 10:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Sprzedaż złomu kolorowego przez KOGENERACJA S. A.
9423299 2023-02-14
godz. 12:00
URZĄD GMINY I MIASTA ŚWINOUJŚCIE Oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście Numer referencyjny: BZP.271.1.1.2023 Zamówienie obejmuje oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Mia...
9429021 2023-02-17
godz. 11:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Wywóz NIEczystości stałych, płynnych i NIEbezpiecznych z jednostek administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Część III - w podziale na 11 zadań. Numer referencyjny: O/WA.D-3...
9450840 2023-02-27
godz. 10:00
CELOWY ZWIĄZEK GMIN R-XXI „Zagospodarowanie oraz odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki o...
9413983 2023-03-09
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Odbiór złomu, drewna, gruzu, drzwi po remoncie - do utylizacji Zlecę wywóz: - wanna żeliwna 140 cm - kuchenka gazowa - pralka typu "Frania" - zlew żeliwny podwójny - drewno: pó...