Przetarg 7739857 - Obsługa bankowa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ...

   
Analizuj Zamówienie 7739857 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-07
przedmiot ogłoszenia
Obsługa bankowa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.
Numer referencyjny: NOZ.25.06.20

Przedmiotem zamówie
nia jest prowadzenie przez bank (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zmianami) obsługi bankowej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego w SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200958-N-2020 z dnia: 2020-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
2020-10-16
W ogłoszeniu powinno być:
2020-10-20UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540203324-N-2020 z dnia: 2020-10-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
2020-10-20
W ogłoszeniu powinno być:
2020-10-26
branża Finanse - bankowość
podbranża usługi bankowe
kody CPV 66100000, 66110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się