Zlecenie 8536567 - Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w...

   
Zamówienie 8536567 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-17
przedmiot zlecenia
Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie

Zamawiający zamierza dokonać wyboru Wykonawcy, k
tóry zrealizuje zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż mebli do przedszkola przy ul. Szkolnej 2 w Leśniewie – zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę i montaż mebli: - Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyprodukowany najwcześniej w 2020 roku. Dostarczone meble muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i posiadają wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: testy, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie ich w przedszkolach zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla każdego asortymentu) gwarancję nie krótszą, niż na 24 miesięcy. Okres gwarancji wraz z opisem oferowanego asortymentu wykonawca określi w ofercie cenowej. Maksymalnie punktowany okres gwarancji - 48 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej, w dniu odbioru przedmiotu dostawy. Ilekroć w Załączniku nr 5 – Szczegóły zamówienia, występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach nie gorszych niż przyjęto w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich pozostałości (kartonów, folii, sznurków itp.) związanych z montażem niezwłocznie po jego wykonaniu. Wszystkie parametry/wymiary zawierające określenie „około” mogą być maksymalnie 10% większe, lub 10 % mniejsze od wskazanej wartości. Załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8538952 2021-12-06
godz. 10:00
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa i montaż wyposażenia budynku administracyjno-warsztatowego w TG w Rembelszczyźnie – ETAP I
8536391 2021-12-07
godz. 09:00
URZĄD GMINY ŁAZY Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy. Pos...
8549191 2021-12-08
godz. 09:00
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIAŁOSZYCACH Modernizacja i przebudowa z dostawą wyposażenia do dwóch mieszkań wspieranych, realizowana w ramach projektu „Pomocna dłoń – II edycja” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dział...
8539190 2021-12-13
godz. 07:00
URZĄD GMINY OTYŃ Przebudowa budynku dworca kolejowego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Otyniu oraz dostawa i montaż wyposażenia Część 1: Roboty budowlane polegają na przebudowie, rozbudowie byłego bud...
8526743 2021-12-13
godz. 10:00
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do budynku D-8 AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-591/21 Numer referencyjny: KC-zp. 272-591/21 dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do budynku D-8 ...
8542591 2021-12-17
godz. 10:00
NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Dostawa wyposażenia budynku mieszkalnego dla zadania pn. Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców o profilu rodzinnym w Lesznowoli Numer referencyjny: 19/FI/AG/21 Przedmiotem zamówienia j...
8553016 2021-12-20
godz. 10:00
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA ŁODZI Zakup i dostawa mebli dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.23.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i do...
8542565 2021-12-21
godz. 12:00
MINISTERSTWO FINANSÓW Zakup szaf do przechowywania broni oraz szaf na dokumenty NIEjawne dla Biura Inspekcji Wewnętrznej Numer referencyjny: C/638/21/BIW/B/327 1 Przedmiotem Zamówienia jest: 1.1 dostarczenie do l...
8547319 2021-12-24
godz. 23:59
WILK 2 SP. Z O.O. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowego systemu zamknięć dla przemysłu chemicznego Przedmiotem zamówienia jest kompletny system magazynowy składający się z następujących element...
8559634 2021-12-30
godz. 09:30
URZĄD MIASTA I GMINY GRUDZIĄDZ Wykonanie wraz z montażem elementów scenograficznych wystawy na podstawie projektu aranżacji wystawy stałej oraz pomieszczeń nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS Numer referencyjny: ...