Przetarg 9572926 - Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep...

   
Analizuj Zamówienie 9572926 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-03-24
przedmiot ogłoszenia
Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych wraz z zakupem ogumienia na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Od
padami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy

1. Przedmiotem zamówienia są naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych wraz z zakupem ogumienia na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie napraw, remontów i okresowych przeglądów technicznych samochodów ciężarowych i przyczep ciężarowych do przewozu kontenerów i praso-kontenerów o łącznej masie zestawu do 40 ton, wraz z naprawą i zakupem nowego ogumienia, użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. (Siedliska 77, 19-300 Ełk) w okresie 24 miesięcy.3. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zobowiązany będzie do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac składających się na przedmiot, na kwotę 500.000,00 zł i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania umowy.4. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Techniczne przeglądy okresowe w zakres, których wchodzą:a) wymiana materiałów eksploatacyjnych, według wskazań producenta pojazdu i przyczepy,b) sprawdzenie układu hamulcowego i kierowniczego,c) sprawdzenie elementów zawieszenia,d) niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów,e) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego pojazdu i przyczepy,f) legalizacja tachografu,g) obowiązkowy przegląd techniczny.h) sprawdzenie układu napędowego tj. silnika i przekładni.2) Naprawy obejmują remonty bieżące i główne, zakup ogumienia lub naprawa, a także usuwanie awarii zgodnie z wyszczególnionymi zasadami: a) wykonanie napraw odbywa się na zlecenie Zamawiającego,b) Wykonawca usługi zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia samochodu lub przyczepy do naprawy, zakres robót oraz orientacyjną cenę za usługę,c) dopuszcza się możliwość montażu materiałów eksploatacyjnych po regeneracji,d) Wykonawca, po wykonaniu naprawy, zobowiązany jest do okazania przedstawicielowi Zamawiającego każdej wymienionej części,e) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych (faktura), które zostały zamontowane lub wymienione w pojazdach Zamawiającego,f) maksymalny koszt naprawy pojazdu, przyczepy (gdy jest on technicznie i ekonomicznie uzasadniony) nie może przekroczyć kosztów napraw ustalonych na podstawie kalkulacji netto, sporządzonych według norm producenta. Ceny części nie mogą być wyższe niż sugerowane przez dostawców danej marki pojazdu lub przyczepy,g) Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje oleje i inne materiały eksploatacyjne wraz z ogumieniem zgodnie z wymaganą specyfikacją Producenta.3) Usługi wyżej wymienione muszą być świadczone zgodnie z poniższymi warunkami:a) powinny zapewnić stałe (ciągłe) utrzymanie pojazdów w pełnej sprawności techniczno użytkowej przez okres obowiązywania umowy,b) jeżeli w toku wykonania usługi zajdzie konieczność dokonania czynności, wykraczających poza uzgodniony zakres, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić go z Zamawiającym, przed jego wykonaniem,c) na wykonanie usługi Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, natomiast na zakupione nowe części Wykonawca udzieli gwarancji producenta,d) termin reakcji Wykonawcy (tj. obejrzenia samochodu/przyczepy i ustalenia przyczyny) na zgłoszenie w zakresie awarii/naprawy przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 12 godzin (poniedziałek-piątek) od otrzymania informacji pocztą elektroniczną,e) termin wykonania usługi nie może być dłuższy niż 5 dni, w wyjątkowych sytuacjach jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym, może ulec przedłużeniu,f) za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania usług wyżej wymienionych odpowiada Wykonawca.5. Naprawy/remonty i przeglądy samochodów i przyczep odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy.6. Zamawiający wymaga wykonywania napraw specjalistycznych, przeglądów w siedzibie Wykonawcy, jedynie dopuszcza możliwości wykonania napraw prostych w siedzibie Zamawiającego.7. W przypadku braku możliwości dojazdu samochodu/przyczepy do warsztatu naprawczego, Wykonawca zobowiązany jest do (bez doliczania dodatkowych kosztów): 1) Zapewnienia naprawy przez serwis mobilny.2) Zapewnienia transportu samochodu / przyczepy do warsztatu naprawczego w ciągu 1 dnia roboczego.8. Wykonawca usługi zobowiązuje się do przyjmowania floty Zamawiającego poza kolejnością tj. zobowiązuje się do ich napraw, remontów, przeglądów w pierwszej kolejności.9. Maksymalna szacowana kwota przeznaczona przez Zamawiającego na zakup części i materiałów do napraw, remontów, przeglądów w okresie 24 miesięcy wynosi łącznie 500.000,00 zł netto.

ZP-PGO/04/2023
branża Motoryzacja
podbranża usługi serwisowe, przeglądy, holowanie, ogumienie
kody CPV 50112000, 50112100, 50116500
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi serwisowe, przeglądy, holowanie , ogumienie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10545019 2024-05-23
godz. 11:00
Śląskie OZ/261/298-WG/2024 Dętki do kół PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dętki do kół 2,5-4 zgodnie z przedmiotem zamówienia 4 szt.
10536809 2024-05-23
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie Zlecę regulację pracy silnika Gażnik po wyczyszczeniu,Audi a2 1.8 bez ,zlecę regulację.
10481645 2024-05-24
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych oraz usług mycia i odkurzania pojazdów i innych usług. 2. Szczeg...
10451103 2024-05-24
godz. 16:00
Mazowieckie Provision of fleet management services With this acquisition Frontex aims to implement a fully-fledged management solution providing the Agency with a modern, fit for purpose, and well-func...
10556630 2024-05-27
godz. 10:00
Śląskie Mobilny serwis klimatyzacji w pojazdach WORD Katowice
10534513 2024-05-27
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa, utrzymanie oraz eksploatacja systemu monitoringu zużycia paliwa oraz lokalizacji położenia pojazdów samochodowych w okresie 24 miesięcy Przedmiot niniejszego Zamówienia stano...
10549163 2024-05-27
godz. 23:59
Łódzkie Zlecę wymianę progów VW GOLF 4 hatchback 5drzwi
10557544 2024-05-29
godz. 09:00
Śląskie 18/PR/2024 Doposażenie wraz z montażem Systemu Zliczania Pasażerów w 25 autobusach należących do PKM Świerklaniec Sp. z o.o., weryfikacja zamontowanych na pojazdach bramek zliczający...
10552789 2024-06-03
godz. 09:00
Pomorskie Usługa całodobowego parkowania, przechowywania, przewozu i holowania środków transportu i ich elementów zatrzymanych do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i prokuratur okręgu...
10283440 2025-12-31
godz. 15:30
Małopolskie Dostawa ogumienia letniego, zimowego i wielosezonowego do pojazdów służbowych małopolskiej Policji Niniejsze ogłoszenie dotyczy ustanowienia Dynamicznego Systemu Zakupów (dalej DSZ), ...