Przetarg 9572926 - Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep...

   
Analizuj Zamówienie 9572926 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-03-24
przedmiot ogłoszenia
Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych wraz z zakupem ogumienia na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodar
ki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy

1. Przedmiotem zamówienia są naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych wraz z zakupem ogumienia na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie napraw, remontów i okresowych przeglądów technicznych samochodów ciężarowych i przyczep ciężarowych do przewozu kontenerów i praso-kontenerów o łącznej masie zestawu do 40 ton, wraz z naprawą i zakupem nowego ogumienia, użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. (Siedliska 77, 19-300 Ełk) w okresie 24 miesięcy.3. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zobowiązany będzie do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac składających się na przedmiot, na kwotę 500.000,00 zł i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania umowy.4. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Techniczne przeglądy okresowe w zakres, których wchodzą:a) wymiana materiałów eksploatacyjnych, według wskazań producenta pojazdu i przyczepy,b) sprawdzenie układu hamulcowego i kierowniczego,c) sprawdzenie elementów zawieszenia,d) niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów,e) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego pojazdu i przyczepy,f) legalizacja tachografu,g) obowiązkowy przegląd techniczny.h) sprawdzenie układu napędowego tj. silnika i przekładni.2) Naprawy obejmują remonty bieżące i główne, zakup ogumienia lub naprawa, a także usuwanie awarii zgodnie z wyszczególnionymi zasadami: a) wykonanie napraw odbywa się na zlecenie Zamawiającego,b) Wykonawca usługi zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia samochodu lub przyczepy do naprawy, zakres robót oraz orientacyjną cenę za usługę,c) dopuszcza się możliwość montażu materiałów eksploatacyjnych po regeneracji,d) Wykonawca, po wykonaniu naprawy, zobowiązany jest do okazania przedstawicielowi Zamawiającego każdej wymienionej części,e) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych (faktura), które zostały zamontowane lub wymienione w pojazdach Zamawiającego,f) maksymalny koszt naprawy pojazdu, przyczepy (gdy jest on technicznie i ekonomicznie uzasadniony) nie może przekroczyć kosztów napraw ustalonych na podstawie kalkulacji netto, sporządzonych według norm producenta. Ceny części nie mogą być wyższe niż sugerowane przez dostawców danej marki pojazdu lub przyczepy,g) Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje oleje i inne materiały eksploatacyjne wraz z ogumieniem zgodnie z wymaganą specyfikacją Producenta.3) Usługi wyżej wymienione muszą być świadczone zgodnie z poniższymi warunkami:a) powinny zapewnić stałe (ciągłe) utrzymanie pojazdów w pełnej sprawności techniczno użytkowej przez okres obowiązywania umowy,b) jeżeli w toku wykonania usługi zajdzie konieczność dokonania czynności, wykraczających poza uzgodniony zakres, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić go z Zamawiającym, przed jego wykonaniem,c) na wykonanie usługi Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, natomiast na zakupione nowe części Wykonawca udzieli gwarancji producenta,d) termin reakcji Wykonawcy (tj. obejrzenia samochodu/przyczepy i ustalenia przyczyny) na zgłoszenie w zakresie awarii/naprawy przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 12 godzin (poniedziałek-piątek) od otrzymania informacji pocztą elektroniczną,e) termin wykonania usługi nie może być dłuższy niż 5 dni, w wyjątkowych sytuacjach jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym, może ulec przedłużeniu,f) za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania usług wyżej wymienionych odpowiada Wykonawca.5. Naprawy/remonty i przeglądy samochodów i przyczep odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy.6. Zamawiający wymaga wykonywania napraw specjalistycznych, przeglądów w siedzibie Wykonawcy, jedynie dopuszcza możliwości wykonania napraw prostych w siedzibie Zamawiającego.7. W przypadku braku możliwości dojazdu samochodu/przyczepy do warsztatu naprawczego, Wykonawca zobowiązany jest do (bez doliczania dodatkowych kosztów): 1) Zapewnienia naprawy przez serwis mobilny.2) Zapewnienia transportu samochodu / przyczepy do warsztatu naprawczego w ciągu 1 dnia roboczego.8. Wykonawca usługi zobowiązuje się do przyjmowania floty Zamawiającego poza kolejnością tj. zobowiązuje się do ich napraw, remontów, przeglądów w pierwszej kolejności.9. Maksymalna szacowana kwota przeznaczona przez Zamawiającego na zakup części i materiałów do napraw, remontów, przeglądów w okresie 24 miesięcy wynosi łącznie 500.000,00 zł netto.

ZP-PGO/04/2023
branża Motoryzacja
podbranża usługi serwisowe, przeglądy, holowanie, ogumienie
kody CPV 50112000, 50112100, 50116500
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi serwisowe, przeglądy, holowanie , ogumienie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9683505 2023-06-01
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z terenu Powiatu Soch...
9713711 2023-06-02
godz. 10:00
ALCHEMIA SA-ODDZIAŁ WALCOWNIA RUR ANDRZEJ WRA/31012/2023 Dętka KABAT 23X5 V3.02.19. Do wózków akumulatorowych platformowych.
9657545 2023-06-04
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Lakierowanie maski silnika samochodu Citroen C3 Witam Samochód Citroen C3 2006r kolor czerwony. Proszę o oferty polakierowania maski silnika samochodu marki Citroen C3. Z maski schodzi...
9707859 2023-06-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę pomalowanie przyczepy Autosanki 4-tonowej.
9695406 2023-06-06
godz. 09:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU Usługi serwisowe i naprawy pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Część 1: Wykonywanie serwisów olejowych i napraw pojazdów znajdujących się w rejonie Wa...
9663034 2023-06-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wymiana oleju w silniku oraz wymiana filtra -kabinowego, powietrza. Zlecę wymianę oleju oraz wszystkich filtrów - powietrza, kabinowy,olejowy w samochodzie Opel Meriva rok 2006 oraz Hyun...
9663018 2023-06-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wymiana uszczelki pod glowica w203 benzyna Zlecę wymiane uszczelki pod glowica mercedes w203
9709726 2023-06-07
godz. 10:00
1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W WARSZAWIE Wykonanie konserwacji i renowacji podwozi w pojazdach marki IVECO Eurocargo ML 160E25 oraz naprawa powłoki lakierniczej autubusu Mercedes Tourismo Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia je...
9713266 2023-06-09
godz. 00:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH REJON W PSZCZYNIE Z SIEDZIBĄ W PORĘBIE Serwisowanie pojazdów samochodowych wraz z sezonową wymianą opon w samochodach użytkowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejon w Pszczynie oraz podległych Obwodów Drogowych w P...
9710963 2023-06-16
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Naprawa samochodów do 3,5 T WTT Katowice - umowa Naprawa samochodów do 3,5 T WTT Katowice- umowa