Przetarg 8890321 - Najem łączy światłowodowych o dużej przepustowości...

   
Analizuj Zamówienie 8890321 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-09
przedmiot ogłoszenia
Najem łączy światłowodowych o dużej przepustowości łączących wybrane lokalizacje MPK S.A. w Krakowie z serwerownią głó
wną na okres 3 lat
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża telekomunikacja usługi, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne
forma przetarg inny
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: telekomunikacja usługi , sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8994699 2022-07-05
godz. 15:30
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE Realizacja programu KORPUS WSPARCIA SENIORÓW - moduł II na rok 2022, polegające na dostawie opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu sprawującego całodobową opiekę na odległo...
9005338 2022-07-06
godz. 09:00
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa traktu światłowodowego relacji GPZ Sobótka - PZ Ślęża
8990731 2022-07-07
godz. 12:00
URZĄD GMINY GOLESZÓW Przedmiotem zamówienia wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej”Zakres zamówienia obejmuje:- stabilizacja osuwiska ...
8977605 2022-07-08
godz. 12:00
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług dostępu do Internetu oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej z podziałem na trzynaście (13) części:Część nr 1:...
9013821 2022-07-08
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY MIECHÓW Zakup opasek oraz świadczenie usługi całodobowej opieki na odległość dla seniorów z terenu gminy Miechów
9018239 2022-07-12
godz. 11:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Roboty budowlane w zakresie wykonania linii kablowej SN z kanalizacją światłowodową, budynku kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oraz przyłącza kablowego dla przyłączenia do ...
9005093 2022-07-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA Przedmiotem zamówienia jest realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Pileckiego.Szczegółowy zakres robót precyzują materiały do zgłoszenia, projekty wykonawcze oraz przedmiar robót. Za...
9011541 2022-07-15
godz. 10:00
CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU Zaprojektowanie i budowa miejskiej sieci światłowodowej 2022 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie połączeń światłowodowych między węzłami sieci światłowodowe...
9018247 2022-07-19
godz. 10:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. ELEKTROWNIA RYBNIK S.A. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla cyfrowej dyspozytorskiej sieci radiowej w systemie TETRA dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Rybnik. 2. Miejsce realizacji p...
8921970 2022-07-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** prace ziemne światłowody Niemcy Zlecę wykonanie prac ziemych światłowody 100 km ( na bazie wspólnej spólki ) własny sprzęt . minikoparki zagęszczarki skoczki piły do betonu , m...