Zlecenie 7329334 - Na realizację pośrednictwa pracy Przedmiotem zamówienia...

   
Analizuj Zamówienie 7329334 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-11
przedmiot zlecenia
Na realizację pośrednictwa pracy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa pracy Cel zamówienia Przedm
iotem zamówienia jest wsparcie w formie pośrednictwa pracy mające na celu udzielenie uczestnikom projektu pozostającym bez pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Uczestnikami projektu (grupa docelowa) są osoby:
- w wieku między 15 a 29 rokiem życia,
- bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego.
Wymiar zamówienia: planowany wymiar wsparcia opisanego w pkt 2.1 to 4 sesje 1 - godzinne na uczestnika, łącznie do 400 godzin dla maksymalnie 100 osób. Planowany wymiar wsparcia może ulec zmianie w zależności od potrzeb odbiorców – na poziomie do 20%.
Termin realizacji: wsparcie udzielane będzie w okresie luty 2020 – październik 2020 z możliwością wydłużenia.
Miejsce świadczenia usługi: wsparcie będzie realizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Łodzi.
Zakres zamówienia obejmuje:
- analizę oferty pracy na rynku oraz w bazie partnerów,
- proces aplikowania o zatrudnienie w tym opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
- przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej,
- eliminowanie barier w dostępie do zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wsparcie w formie pośrednictwa pracy mające na celu udzielenie uczestnikom projektu pozostającym bez pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Uczestnikami projektu (grupa docelowa) są osoby:
- w wieku między 15 a 29 rokiem życia,
- bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego.
Wymiar zamówienia: planowany wymiar wsparcia opisanego w pkt 2.1 to 4 sesje 1 - godzinne na uczestnika, łącznie do 400 godzin dla maksymalnie 100 osób. Planowany wymiar wsparcia może ulec zmianie w zależności od potrzeb odbiorców – na poziomie do 20%.
Termin realizacji: wsparcie udzielane będzie w okresie luty 2020 – październik 2020 z możliwością wydłużenia.
Miejsce świadczenia usługi: wsparcie będzie realizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Łodzi.
Zakres zamówienia obejmuje:
- analizę oferty pracy na rynku oraz w bazie partnerów,
- proces aplikowania o zatrudnienie w tym opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
- przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej,
- eliminowanie barier w dostępie do zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
branża Praca
kody CPV 79611000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się