Przetarg 7912302 - NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZARSKICH, MIĘSA I PRODUKTÓW...

   
Analizuj Zamówienie 7912302 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZARSKICH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH
Numer referencyjny: ZOZ.ZP-382-36/20

Przedmiotem zamówieni
a jest dostawa produktów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych w pakietach: 1: Mięso i wyroby wieprzowe, 2: Wyroby drobiowe , 3: Artykuły mleczarskie
w asortymencie i ilości określonych w Części XIX „Szczegółowa specyfikacja – formularz cenowy”. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania opisane w załączniku nr 1 – ofercie cenowej oraz projekcie umowy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET NR 1: MIĘSO I WYROBY WIEPRZOWE
PAKIET NR 1: MIĘSO I WYROBY WIEPRZOWE - w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 - formularzu cenowym

Część nr: 2 Nazwa: PAKIET NR 2: WYROBY DROBIOWE
PAKIET NR 2: WYROBY DROBIOWE- w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 - formularzu cenowym

Część nr: 3 Nazwa: ARTYKUŁY MLECZARSKIE
ARTYKUŁY MLECZARSKIE - w asortymencie i ilości opisanych w załączniku nr 1 - formularzu cenowym


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540399574-N-2021 z dnia: 2021-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 12:40,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13.01.2021, godzina: 12:40,
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15111000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się