Przetarg 8392925 - Modulbau, TGA und Rohbau Modulbau;

   
Analizuj Zamówienie 8392925 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-09-14
przedmiot ogłoszenia
Modulbau, TGA und Rohbau
Modulbau;
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe, obiekty małogabarytowe
kody CPV 44211000, 44211100, 45210000, 45214610
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Niemcy
województwo realizacji
kraj organizatora Niemcy
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , budownictwo mieszkaniowe , obiekty małogabarytowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8472771 2021-10-22
godz. 13:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pawilon (stróżówka) z płyty warstwowej dla Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu. - 1 szt.
8445225 2021-10-25
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE „Budowa łącznika budynku głównego z budynkiem ZOL na terenie SPZOZ w Krasnymstawie” 4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa łącznika budynku głównego z budynkiem ZOL na terenie SPZOZ w Kras...
8444907 2021-10-25
godz. 11:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA Wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn: "Budowa kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie" 1. Przedmiotem za...
8471573 2021-10-26
godz. 12:00
BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA WOD-KAN SP. Z O.O. FK-15/2021 „Dostawa Kontenera socjalnego z WC na potrzeby Kompostowni w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1, 21-500 Biała Podlaska” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kontener socja...
8459427 2021-10-28
godz. 11:00
URZĄD GMINY CZERWONAK Przedmiotem zamówienia jest przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak, która obejmuje podest wejściowy (wraz z istniejącymi schodami), pochylnię dla osób niepełnosprawnych...
8427136 2021-10-28
godz. 11:00
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych budynku B oraz wykonanie wejścia na kondygnację -1 Numer referencyjny: AZLZ.26.821.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytk...
8454936 2021-10-29
godz. 11:00
STOWARZYSZENIE INTEGRACJA PIĘCIU WSI 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa „Centrum Turystyki” w Woli Grzymkowej, służąca celom rekreacyjnym dla okolicznych mieszkańców oraz turystów.2. Zakres robót obejmuje w szczególności wyk...
8461315 2021-10-29
godz. 13:00
URZĄD GMINY BORÓW Budowa świetlicy wiejskiej w Brzezicy. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w Brzezicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. L...
8471702 2021-11-03
godz. 09:00
ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE Budowa kompleksu sportowego wraz ze świetlicą środowiskową, os. Mogiła w Krakowie. NZ.273.195.2021.AMA
8454807 2021-11-04
godz. 13:00
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A. W KLECZEWIE LUSK 44 Sprzedaż stacji kontenerowych