Przetarg 7384129 - Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – nawierzchnia...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7384129 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-12
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – nawierzchnia redukująca hałas w ciągu DW 965 Bochnia ul. Proszowska
Numer refe
rencyjny: RDWJ-271-1-1/20

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na teren RDW w Jakubowicach - 6 578,00 m2
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni m bitumicznych na gł. 8 cm - 1 750,00 m
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - 715,00 m2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość wg wskazań Wykonawcy - 162,00 m3
Ścieki uliczne z kostki betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej z oporem, 2 rzędy kostki - 1 900,00 m
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych ulicznych - 35,00 szt
Wymiana uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych ściekowych - 2,00 szt
Mechaniczne czyszczenie studzienek kanalizacyjnych - 35,00 szt
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - 13 058,00 m2
Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m2 pod warstwy wyrównawcze - 6 529,00 m2
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - 6 529,00 m2
Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2 pod warstwy wyrównawcze - 6 529,00 m2
Nawierzchnie z SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) - 6 529,00 m2
Taśma uszczelniająca złącza technologiczne szer. 4 cm gr. 5 mm EX-B 240 - 190,00 m
Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe malowane mechanicznie - 225,00 m2
Elementy dylatacji - dylatacja bitumiczna - 42,00 m
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych mostowych - 12,00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się