Przetarg 7564473 - "Modernizacja i rozbudowa systemu telemetrycznego...

   
Analizuj Zamówienie 7564473
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-01
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja i rozbudowa systemu telemetrycznego stacji pomiarowych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego z uwz
ględnieniem danych radiacyjnych wraz z zapewnieniem łączności (z podziałem na dwie części)/ “Modernization and extension of the Telemetry System for hydrological modeling and forecasting, including radiative data and connection provision” (Divided into two (2) lots).
Numer referencyjny: OVFMP 4A.1.1

„Modernizacja i rozbudowa systemu telemetrycznego stacji pomiarowych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego z uwzględnieniem danych radiacyjnych wraz z zapewnieniem łączności”
Z podziałem na dwie (2) części:
Część nr 1: Wyposażenie automatycznych stacji telemetrycznych - rejestratory danych, obudowy, urządzenia teletechniczne, czujniki meteorologiczne;
Część nr 2: Czujniki hydrologiczne i deszczomierze.
(nr OVFMP 4A.1.1).
Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r, („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla każdej z części, zawarty jest w Dokumentacji Przetargowej, która zostanie udostępniona w języku po złożeniu wniosku w formie elektronicznej lub formie papierowej. Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku angielskim, w tym: — całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez oferenta w wniosku; — całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta we wniosku za pomocą przesyłki kurierskiej, Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (z dopiskiem OVFMP 4A.1.1 – BANK ŚWIATOWY) Do rąk Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa, Polska Telefon: 48 22 56 94 263 Numer faksu: 48 22 834 18 01 Strona: www.imgw.pl Wraz z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV – formularze ofertowe (w formacie Word doc). W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja papierowa. Komplet dokumentów przetargowych w wersji papierowej będzie przesłany przesyłką kurierską. Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany adres.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wyposażenie automatycznych stacji telemetrycznych - rejestratory danych, obudowy, urządzenia teletechniczne, czujniki meteorologiczne;
Kontrakt OVFMP 4A.1.1 cz. 1 obejmuje wyposażenie automatycznych stacji telemetrycznych - rejestratory danych, obudowy, urządzenia teletechniczne, czujniki meteorologiczne. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Przetargowej, która zostanie udostępniona w języku angielskim po złożeniu wniosku w formie elektronicznej lub formie papierowej. Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku angielskim, w tym: — całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez oferenta w wniosku; — całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta we wniosku za pomocą przesyłki kurierskiej, Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (z dopiskiem OVFMP 4A.1.1 – BANK ŚWIATOWY) Do rąk Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa, Polska Telefon: 48 22 56 94 263 Numer faksu: 48 22 834 18 01 Strona: www.imgw.pl Wraz z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV – formularze ofertowe (w formacie Word doc). W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja papierowa. Komplet dokumentów przetargowych w wersji papierowej będzie przesłany przesyłką kurierską. Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany adres. Inwestycja będzie realizowana na terenie Polski. 1. Chojnice, 2. Gdynia, 3. Katowice, 4. Kraków, 5. Białystok, 6. Warszawa, 7. Poznań, 8. Wrocław.

Część nr: 2 Nazwa: Czujniki hydrologiczne i deszczomierze.
Kontrakt OVFMP 4A.1.1 cz.2 obejmuje dostawę czujników hydrologicznych i deszczomierzy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Przetargowej, która zostanie udostępniona w języku angielskim po złożeniu wniosku w formie elektronicznej lub formie papierowej. Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku angielskim, w tym: — całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez oferenta w wniosku; — całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta we wniosku za pomocą przesyłki kurierskiej, Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (z dopiskiem OVFMP 4A.1.1 – BANK ŚWIATOWY) Do rąk Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa, Polska Telefon: 48 22 56 94 263 Numer faksu: 48 22 834 18 01 Strona: www.imgw.pl Wraz z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV – formularze ofertowe (w formacie Word doc). W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja papierowa. Komplet dokumentów przetargowych w wersji papierowej będzie przesłany przesyłką kurierską. Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany adres. Inwestycja będzie realizowana na terenie Polski. 1. Chojnice, 2. Gdynia, 3. Katowice, 4. Kraków, 5. Białystok, 6. Warszawa, 7. Poznań, 8. Wrocław.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540135162-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-13, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-27, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540157938-N-2020 z dnia: 2020-08-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-27, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-17, godzina: 11:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540176234-N-2020 z dnia: 2020-09-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-17, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540187311-N-2020 z dnia: 2020-09-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-14, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200384-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-14, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-28, godzina: 11:00,
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 38120000, 38125000, 38290000, 38410000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się