Przetarg 8078117 - Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Serniki ...

   
Analizuj Zamówienie 8078117 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-04-15
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Serniki

Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Serniki. Przedmiotem zamówienia
jest docieplenie budynku, wymiana części okien i drzwi, wykonanie obróbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych, malowanie dachu, remont kominów z wykonaniem nowych czapek kominowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, naprawa doświetlenia okien piwnicznych, wykonanie opaski oraz schodów i dojścia z kostki brukowej, częściową wymianę ogrodzenia.Zakres zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej – 16,11 m2, obróbka kominów, czyszczenie i malowanie dachu – 121,44 m2, doświetlenie okien piwnicznych – 9,86 m2, docieplenie budynku i wykonanie elewacji – ok. 226 m2, wykonanie obróbek blacharskich, wydłużenie okapu, wykonanie opaski i schodów zewnętrznych – 66,10 m2,wykonanie ogrodzenia o dł. 2,7 mb, wykonanie instalacji odgromowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1.1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty: projekt budowlany; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),przedmiar robót.

IZP.271.2.2021
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Elewacje, termomodernizacje
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, termomodernizacja
kody CPV 45400000, 45421000, 45442100, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się