Zlecenie 8439870 - Mikropłytkowy czytnik absorbancji i fluorescencji z...

   
Zamówienie 8439870 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-05
przedmiot zlecenia
Mikropłytkowy czytnik absorbancji i fluorescencji z wyposażeniem
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8442446 2021-11-03
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU Dostawa tomografu komputerowego Numer referencyjny: DA.ZP.242.44.2021 Dostawa tomografu komputerowego w ilości 1 szt Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu zamówienia opisany...
8435899 2021-11-03
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE Zakup angiografu -szt. 1dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie Numer referencyjny: WSzS.DEZ.26.064.2021 ,,Zakup angiografu - szt. 1 realizowany w ramach zadania ...
8495773 2021-11-03
godz. 12:00
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Z.19.09/1/2021 Zakup wraz z dostawą medycznej aparatury oddechowej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Maski treningowe do trningu hopoksyjnego Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową za je...
8490316 2021-11-04
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OGRODZIEŃCU 11 zadań (...) realizowane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Wzrost dostępności placówki SPZOZ w Ogrodzieńcu dla osób ze szczególnymi potrzebami.” Część 1: Zadanie nr 1: Doposażenie gabi...
8488380 2021-11-04
godz. 11:00
POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH Świadczenie usługi transportu sanitarnego na rzecz Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach. Przedmiotem postępowania jest przyjęcie obowiązków w zakresie transport...
8424235 2021-11-05
godz. 09:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Dostawa wyposażenia w ramach tworzenia Ośrodka Faz Wczesnych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Numer referencyjny: AZP-260-...
8492564 2021-11-05
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II „Dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II” Część 1: Pakiet nr 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówi...
8475525 2021-11-09
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI IM. MARIANA ZYNDRAMA-KOŚCIAŁKOWSKIEGO Przetarg NIEograniczony na dzierżawę Gen Xpert wraz z dostawą odczynników do wykonania badań na okres 24 miesięcy Numer referencyjny: DZP.2344.40.2021 na dzierżawę analizatora Gen Xpert wraz...
8458449 2021-11-15
godz. 10:00
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO Dostawa aparatów echokoardiograficznych Numer referencyjny: ZP.091.2021 Dostawa aparatów echokardiograficznych Aparat echokardiograficzny z wyposażeniem - DOPOSAŻENIE APARATU RTG - 1szt. Cz...
8466125 2021-11-18
godz. 23:59
SANATORIUM SŁOWACKI BOŻENA KORCZAK Poprawa jakości życia poprzez obniżenie poziomu odczuwania bólu w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów obwodowych Robot do hydromasażu na sucho – 2 szt. • Strefowy masaż membranow...