Przetarg 8439342 - Mikropłytkowy czytnik absorbancji i fluorescencji z...

   
Analizuj Zamówienie 8439342 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-05
przedmiot ogłoszenia
Mikropłytkowy czytnik absorbancji i fluorescencji z wyposażeniem

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikropłyt
kowego czytnika absorbancji i fluorescencji z wyposażeniem (zwana dalej: „przedmiotem zamówienia” lub „produktem” lub „urządzeniami” lub „sprzętem” lub „towarem”).2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (zwanym również OPZ).

UM-ZP-262-48/21


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00226680/01 z dnia: 2021-10-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - dni Przed zmianą:
63
Po zmianie:
70
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt laboratoryjny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8496024 2021-11-02
godz. 11:00
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO FZ-221-469/2021 Wykonanie 15 sztuk naczyń do badania przenikania pary wodnej wg normy PN-EN 1931 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naczynia do badania przenikania pary wodnej wg normy PN-EN 1931 - ...
8489750 2021-11-02
godz. 23:59
SELVITA S.A. Platforma technologiczna dla nowych generacji leków przeciw chorobom spowodowanym przez koronawirusy, w szczególności SARS-CoV-2 1. Tryskawka z szerokim gwintem z LDPE z dyszą tryskawkową, ...
8489580 2021-11-03
godz. 11:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia aparatury naukowo-dydaktycznej dla Wydziałowego Centrum Dydaktycznego na Wydziale Ch...
8427230 2021-11-03
godz. 12:00
NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH Dostawa i instalacja kriogenicznego systemu dystrybucji helu ciekłego dla Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach – PolFEL Numer referencyjny: IZP.270.48.2021 Przedmiotem zamówienia jest:...
8482676 2021-11-03
godz. 23:59
BIOTTS S.A. Rozwój produktu do podania zewnętrznego zawierającego innowacyjny nośnik umożliwiający przenoszenie substancji przeciwcukrzycowych drogą przezskórną oraz kompozycji farmaceutycznej je zawier...
8442489 2021-11-08
godz. 10:00
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA Dostawa profilometru optycznego, przeznaczonego do badania w sposób bezstykowy NIErówności powierzchni technikami: różnicowania ogniskowego, konfokalną i interferometryczną, dla Wydziału Inż...
8440709 2021-11-08
godz. 15:00
SR ROBOTICS SP. Z O.O. Opracowanie innowacyjnej metodyki badania środowiska wodnego z wykorzystaniem formacji autonomicznych pojazdów podwodnych oraz sztucznej inteligencji do identyfikacji i klasyfikacji ferromag...
8472002 2021-11-22
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, wraz z montażem i uruchomieniem, Stanowiska spektrometrii fotoelektronów NAP-XPS sprzężonego z mikroskopią...
8475527 2021-11-23
godz. 10:00
UNIWERSYTET RZESZOWSKI Sprzedaż wraz z dostarczeniem przenośnego ultrasonografu (USG) Numer referencyjny: ZP/UR/294/2021 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1 do SWZ Zaproponowany asortym...
8480654 2021-11-24
godz. 10:00
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH Dostawa mikroskopu holograficznego i mikroskopów badawczych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach